Arsacal
button
button
button


Kapelaans luiden de ‘Granmeer’ voor de nieuwe bisschop

Harrie Smeets bisschop van Roermond

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 10 oktober 2018
Mgr. drs. H. Smeets
Mgr. drs. H. Smeets
De beide kapelaans na het luiden van de Granmeer
De beide kapelaans na het luiden van de Granmeer

Van harte feliciteer ik de nieuwe bisschop van Roermond, drs. Harrie M.G. Smeets, met zijn benoeming. Ik was op de dag van de bekendmaking in Maastricht waar het feest van de Sterre der Zee werd gevierd en de ‘Granmeer’ werd geluid.

In Maastricht heb ik de Pontificale H. Mis gevierd ter ere van Maria, Sterre der Zee, die in de basiliek van O.L. Vrouw wordt vereerd. Ik was daar omdat Roermond zonder bisschop is en mgr. Everard de Jong naar Rome was voor de Jongeren­synode. Het was dus een mooie gelegenheid om juist daar te zijn toen de naam van de nieuwe bisschop bekend werd gemaakt.

Bij de Sterre der Zee hebben we bijzonder voor hem gebeden en om 12.00 uur, het moment van de officiële bekendmaking (het nieuws was die morgen vroeg al uitgelekt) werd de ‘Granmeer’ geluid, de enorme grote zware klok (ruim twee meter doorsnee) van de Sint Servaas­ba­si­liek. Deze klok kan alleen met de hand worden geluid en deze taak hebben de kapelaans van de Sint Servaas­ba­si­liek en de O.L. Vrouwe­ba­si­liek op zich genomen (zie foto).

De nieuwe bisschop heb ik leren kennen als seminarist op Rolduc, waar ik toen als docent aan was ver­bonden. Ik heb het daar het canoniek recht onderwezen. Hij is bijzonder betrokken bij de Ridders van het heilig Graf waar hij kapelaan van is en in dat verband heb ik hem de laatste jaren nog weleens ontmoet.

Hij is een veelzijdig mens en een trouw priester met een groot pastoraal hart en inzet. Ik denk dat het bisdom Roermond blij zal zijn met deze benoeming en ik wens de nieuw benoemde bisschop van harte toe dat hij er met veel vreugde en heel vruchtbaar mag kunnen werken, wat ik zeker verwacht!

Terug