Arsacal
button
button
button


Op cursus...

Bijeenkomst voor nieuwe bisschoppen in Rome

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 21 september 2012
Bisschoppen in processie op weg naar het heiligdom van de Divino Amore
Bisschoppen in processie op weg naar het heiligdom van de Divino Amore

Tien dagen lang waren de bis­schop­pen die het afgelopen jaar zijn benoemd in Rome om bijgespijkerd te worden door de kardinalen en bis­schop­pen die aan de verschillende Curie-organen werkzaam zijn, om met elkaar op te trekken en zo iets van universele bisschoppelijke broederlijkheid te beleven en om de paus te ontmoeten.

Er waren twee bijeenkomsten georga­ni­seerd: één voor de bis­schop­pen van de landen die onder de Con­gre­ga­tie voor de Evangelisatie van de volkeren vallen - de missielanden - en één voor de rest van de wereld. Het zijn twee groepen met heel verschillende problematieken en het onderscheid is duidelijk: de missielanden hebben wel geloof maar geen geld, de Kerk is er in opbouw; voor Amerika, Australië en Europa geldt: zij hebben misschien nog wel wat geld (soms ook dat weinig meer), maar er is weinig kerkelijke participatie. Over het geloof van mensen kan ik natuurlijk niet oordelen.

De bijeenkomst waar ik aan deelgenomen heb, werd door zo'n negentig bis­schop­pen bijgewoond. Tijdens de laatste volle dag waren er sub­groepen per continent en bogen de Europese bis­schop­pen zich over de situatie in Europa. Regelmatig waren er bovendien gesprekken in sub­groepen per taal. De meeste curie-kardinalen kwamen om in de Mis hoofde­cele­brant te zijn en te preken of om een lezing te houden over hun werkzaamheden. Tijdens de cursus werd een bedevaart gedaan naar het heiligdom van de Divino Amore, een Maria-bedevaart­plaats, en naar de Sint Pieter. De laatste dag woonden we een bijzondere audiëntie bij in Castel Gandolfo met paus Benedictus XVI, die net terug was uit een zeer geslaagde maar vermoeiende reis naar Libanon.

Het was een bijzonder mooie ervaring om met zoveel bis­schop­pen uit de hele wereld samen te zijn. Alles was bovendien zeer goed verzorgd, zowel het hele congres dat door de medewerkers van de Cognregatie voor de Bis­schop­pen was georga­ni­seerd, als het geestelijke en materiële aspect (eten, drinken, over­nachting) waarvoor de broeders van de Legionairs van Christus zorg droegen.

Terug