Arsacal
button
button
button


Vergeet de Jongerencollectie niet!

Weekend van 17-18 november

nieuws - gepubliceerd: zondag, 21 oktober 2018
Vergeet de Jongerencollectie niet!

Op de website van het bisdom Haarlem-Amster­dam staat een filmpje met een aanbeveling van de nationale jon­ge­ren­col­lecte die in het weekend van 17-18 november in de kerken wordt gehou­den. De collecte is bestemd voor het jon­ge­ren­werk in de bisdommen. Het filmpje is opgeno­men tijdens de laatste bijeenkomst van het jonge­ren­platform van ons bisdom Haarlem-Amster­dam.

Het bisdom heeft de afgelopen jaren moeten bezuinigen, maar er is niet op jon­ge­ren­werk bezuinigd. Naast de opbrengst van de jon­ge­ren­col­lecte hebben externe fondsen geholpen om een krachtig jon­ge­ren­pas­to­raat te houden in ons bisdom. Zo blijft in ons bisdom het Jon­ge­ren­werk een sterk merk! Dat is bij­voor­beeld te zien aan het realtief hoge aantal jongeren dat uit ons bisdom naar de wereld­jonge­ren­dagen in Panama gaat. Het is dit keer niet gemakkelijk voor jongeren om te gaan: verre, dure reis in een maand (januari) dat iedereen op school/uni­ver­si­teit zit en er op veel plaatsen examens zijn.

Het jon­ge­ren­pas­to­raat heeft mooie plannen voor de toekomst. Zo zijn we een Missionary school aan het voor­be­rei­den om jongeren toe te rusten geloofs­vor­ming en toerusting te krijgen om zelf missio­nair te worden door in parochies jon­ge­ren­werk op te zetten en een bijdrage te geven aan nieuwe evan­ge­li­sa­tie. Jongeren vanuit ons bisdom en daarbuiten kunnen daaraan meedoen, maar er is wel een selectie vooraf om te zien of dit de roeping en competentie van een jongere is. De missionary school moet halverwege volgend jaar van start gaan. We vragen U daarvoor te willen bidden!

 

 

Terug