Arsacal
button
button
button


Marianoveen in de Apostelkerk

Een teken van God

overweging_preek - gepubliceerd: vrijdag, 26 oktober 2018
Lourdesgrot in de Apostelkerk
Lourdesgrot in de Apostelkerk
Pastoor Henk Niesten in de Apostelkerk
Pastoor Henk Niesten in de Apostelkerk

Vrijdag­avond 26 oktober was ik in de Apostelkerk in Beverwijk voor de Lourdesnoveen met licht­pro&ces­sie. In de kerk is voor de tijd van deze noveen een fraaie Lourdesgrot gebouwd.

Tekenen van de tijd

Het evangelie was van de dag (Lc. 12, 54-59), waar jezus het heeft over de "tekenen van de tijd", die we moeten onderscheiden. Jezus verwijt de Farizeeën en schriftgeleerden dat zij die tekenen niet verstaan. In de preek ben ik daar op in gegaan.

 

Heen en weer geschud

De pastorale constitutie Gaudium et spes
van het tweede Vaticaans concilie
_ de bis­schop­pen­ver­ga­dering die in de zestiger jaren van de vorige eeuw is gehouden -
begint ermee
die te beschrijven;
het gaat om de tekenen des tijds
die aangeven dat de mensheid
heen en weer geschud wordt en getrokken
naar alle kanten,
maar uit zichzelf geen balans kan vinden,
geen evenwicht en vrede.
Het concilie antwoordt
op het hunkeren van het hart
van de mensheid
temidden van al die verschijnselen en ont­wik­ke­lingen,
die elkaar opvolgende en afwisselende
tekenen des tijds.
Dat antwoord van het concilie is
dat alleen Christus
het hart van de mensen
kan vervullen met vrede,
dat alleen Hij het antwoord kan geven
op dat hunkeren,
dat diepe verlangen van de mensheid.

Assisi

Het is diezelfde gedachte
die de H. paus Johannes Paulus II herhaalde
bij een van die ontmoetingen van de ver­te­gen­woor­digers
van de grote godsdiensten
die in Assisië kwamen om te bidden om vrede:
toen alle ver­te­gen­woor­digers
hun eigen gebed om vrede hadden uitgesproken,
heeft deze paus eraan toe­ge­voegd
dat het zijn diepe overtuiging is
en de overtuiging van de Kerk
dat alleen Jezus Christus
deze diepe hunkering vervullen kan.

Geen vaste grond


Die tekenen des tijds schudden ons vaak heen en weer,
het zijn vaak negatieve zaken die tot ons komen:
dagelijks horen we over rampen, oorlogen,
misstanden in kerk en wereld...
De tekenen des tijds.

De tekenen des tijds
maken ons duidelijk
dat we hier geen vaste grond kunnen vinden,
dat hier op aarde niets is
waar je vast op kunt bouwen,
niet op je eigen kunnen en kennen,
niet op geld en goed,
positie of aanzien.

Teken van God

Maar god heeft ons ook een teken gegeven,
al in het Oude Testament
als de profeet Jesaja aan koning Achaz zegt:
"Vraag de Heer om een teken".
En als Achaz dan geen teken wil vragen,
krijgt hij toch een teken:
De jonge vrouw, de maagd zal zwanger worden
en een kind baren.
In het laatste boek van de bijbel,
de Apocalyps (Apc. 12) komt dat teken van God terug:
Er bverscheen een groot teken aan de hemel,
een Vrouw...zij was zwanger.
Dat kind en de vrouw worden dan bedreigd
door de Draak, de Satan,
maar het kind en de vrouw worden dan
in veiligheid gebracht.

Maria is die vrouw die voor ons een teken is
omdat zij ons haar Zoon geeft die ons verlost.
Maria werkt mee met haar zoon.
Ook voor ons allen is zij nog steeds een teken,
dat ons leidt
temidden van de woelingen en de onstabiliteit van de wereld,
temiden van de tekenen van de tijd.

Deze voorbijgaande tijd
die geen vast steunpunt kan geven
wil duidelijk maken
dat je jezelf niet kunt redden,
dat dit bestaan ten dode is.

Het teken dat God ons geeft

Deze ervaring
dat je geen vastheid, geen vrede,
geen blijvende harmonie kunt vinden
uit jezelf
en in deze wereld,
is het teken dat deze voorbijgaande tijd
ons telkens weer geeft.
Daartegenover staat het teken
dat God ons geeft,
het teken van die eenvoudige Maagd die haar Zoon geeft,
het teken dat je alleen maar kunt bouwen
op Gods genade,
op Zijn verlossing
niet op je eigen kracht,
niet op verworvenheden.

Laten we - als we de tekenen van deze tijd zien -
ons oog gericht houden
op het teken dat God ons geeft
en bij Maria en haar Zoon
kracht en inspiratie vinden...

Terug