Arsacal
button
button
button


Laat je niet ontmoedigen!

Bartimeüs zag het goed

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 28 oktober 2018

Op de dertigste zondag door het jaar lezen we het evangelie van Bartimeüs (Mc. 10, 46-52), een man met geloof, een man met moed. Hij bleef geloven en vertrouwen waar iedereen hem daarvan probeerde af te houden. Hij zag het beter dan velen om hem heen!

Homilie

Hij zag het beter...

Als die man langs de weg,
die blinde bedelaar Bartimeüs,
naar de mensen had geluisterd,
zich terneer had laten drukken,
zich had laten intimideren,
was het wonder niet gebeurd.
Maar Bartimeüs zag het beter
dan al die mensen om hem heen
die hem wilden ontmoedigen,
die hem wilden ontnuchteren,
die hem wilden zeggen:
je moet niet geloven,
je moet je vertrouwen niet op Jezus stellen,
wat heb je eraan,
hou toch je mond!

Niks ervan!

Wat goed van je!

Goed, zo Bartimeüs,
dapper van je,
om zo tegen al die mensen om je heen,
jouw eigen weg naar God te gaan;
wat goed van je,
dat je om barm­har­tig­heid en hulp bleef bidden
al vonden ze je maar lastig,
een storend en verstorend element
op een feestelijke dag.

Toen de mensen je de lust wilden ontnemen
om nog tot Jezus te bidden en te smeken,
riep je alleen nog maar veel harder.

Goed zo, Bartimeüs!

Onbegrip

We lijken eigenlijk allemaal op Bartimeüs:
er is niemand zonder nood,
er is geen leven zonder pijn en eenzaamheid,
we hebben allemaal wel ergens
tenminste een verborgen hoekje in ons hart,
waar we treuren om iets moois
dat verloren is gegaan;
waar we de pijn voelen van onmacht en verdriet.
Er is geen mensenleven zonder zo'n hoekje.
En soms is het geen hoekje,
maar een hele grote hoek
of is je hele hart
door nood in beslag genomen!

En dan is er onbegrip van mensen,
die je zeggen: "Hou je mond,
nou moet het maar eens voorbij zijn".
En dan kun je je nog meer alleen voelen.
Of er blijft bitterheid achter
of wrok, littekens van wat is geweest.

Zet een luikje naar de hemel open!

Maar als je dan gaat bidden
en je niet laat ontmoedigen
door wat de mensen zeggen
of wat ze doen
of door je eigen situatie;
als je dan gaat bidden,
al is het maar een noodkreet om hulp,
zoals de man in het evangelie, Bartimeüs:
"Jezus, heb medelijden met mij";
als je dan gaat bidden,
nog vuriger en harder
als mensen je in de steek laten,
dan zet je als het ware
in de duisternis van je bestaan
een luikje naar de hemel open
en dan zie je al weer een klein beetje licht
en voel je een klein beetje warmte
en dan zal Hij je helpen
en zul je de weg zien
die je moet gaan.

Genezing

Ga, Uw geloof zal U genezen!

Het is natuurlijk een grote genade
als je ouders hebt of hebt gehad
of andere mensen hebt gekend
bij wie je die alles doordringende kracht van het geloof
hebt mogen bemerken.

Het geloof geneest:
het geeft hoop,
het geeft vertrouwen,
het geeft toekomst.

Mensen verzetten soms bergen
door hun geloof.

Laat je niet ontmoedigen!

Het geloof is een grote kracht
in ons leven.
Ons geloof en vertrouwen maken
dat we aan het einde van ons leven
met voldoening
op ons leven terug kijken
en vooruit kijken
naar de toekomst die ons wacht...
Doe als Bartimeüs:
laat je niet ontmoedigen,
niet door wat mensen zeggen
niet door wat mensen doen
niet door onze eigen gevoelens.

Terug