Arsacal
button
button
button
button


Niet berusten, ga de strijd aan! Wees heilig!

Allerheiligen

overweging_preek - gepubliceerd: donderdag, 1 november 2018
Alle heiligen, bidt voor ons!
Alle heiligen, bidt voor ons!
Het schip van de kerk
Het schip van de kerk

De novembermaand begint met het hoogfeest van Aller­heiligen, de dag waarop we al die bekende en onbekende voorbeelden van christelijk leven gedenken en vieren. We behoren zelf tot de ‘gemeen­schap van de heiligen’ die we in de geloofsbelijdenis noemen. Geheiligd door het doopsel, zijn we geroepen een heilig leven te leiden.

Voor de Mis van deze dag was ik in de kathedraal waar het mannenkoor prachtig Gregoriaans zong en enkele motetten.

Homilie

Op dit hoogfeest van Aller­heiligen
hebben we de zaligsprekingen gehoord.
We hoorden wie er door Jezus worden zalig geprezen.
Natuurlijk omdat dát de weg naar de heiligheid is.

Niet op een sokkel

We moeten ons heiligen niet voorstellen
als zoetelijke beelden op een sokkel,
die ernstig op ons neerzien.
Een heilige is geen mens
bij wie het allemaal rustig en prachtig verlopen is.
Een heilige is ook niet iemand
die geen fouten heeft gemaakt.
Een heilige is juist iemand
die flink heeft moeten strijden,
die misschien zelfs vaak gevallen is,
maar die is opgestaan
en niet berustte in het kwaad dat hem of haar
misschien zelfs op een bepaald moment in de greep had.

Waar we mee worstelen...

Ieder van ons heeft in het leven wel
zijn eigen strijd te strijden.
De één is gauw jaloers,
een ander is erg op macht uit,
nog een ander is uit op geld en goed
of kan daar niet goed mee omgaan
en een ander worstelt met z’n seksua­li­teit,
nog een ander kan iemand
maar niet vergeven
of is te hoogmoedig
om een stap te zetten en iets weer goed te maken.
Zo heeft eigenlijk bijna iedere mens
wel bepaalde moeilijkheden,
waarmee die moet worstelen.
Als we merken dat het probleem ermee blijft
of steeds weer terugkomt,
dan krijgen we de gedachte
om het maar te accepteren of goed te praten:
die jaloersheid is zo erg niet,
ik mag toch wel wat,
die ander was fout
en ga zo maar door.

Maar als we vandaag
die zaligsprekingen horen,
worden we ons ervan bewust
dat dit niet de weg kan zijn.
Jezus prijst de eenvoudigen, de zachtmoedigen,
de vredebrengers, de barmhartigen.

Strijden met vertrouwen

Een heilige is niet iemand
die al die mindere dingen, die min­punten niet heeft,
niet iemand die niets te strijden heeft,
maar iemand die zich er niet bij neerlegt,
die strijd aangaat, toch maar weer;
die eerlijk naar zichzelf durft te kijken
en ook de minder goede punten durft te zien.
Een christen mag dat doen
in een vertrouwen
op Gods barm­har­tig­heid:
er is een God die van mij houdt,
die mij heeft aangenomen als Zijn kind
en die van mij blijft houden,
die mij neemt zoals ik ben.
Ik ben bemind,
daarom kan ik naar mezelf kijken
zoals ik ben:
ik mag alles onder ogen zien,
zonder uit Gods liefde te vallen.

Geef niet op!
Blijf niet liggen als je gevallen bent,
sta telkens weer op.
Dat wij allemaal mogen leven
van Gods barm­har­tig­heid
maakt ons klein
en gelukkig en dankbaar tegelijkertijd.

Vervolgd...

Vandaag vieren we al die
bekende en onbekende mensen
in de loop van de geschiedenis
die deze strijd zijn aangegaan.
In veel periodes van de kerkgeschiedenis
was er een bijzondere moed voor nodig.
Ook nu op tal van plaatsen in de wereld
is er een vorm van vervolging.
Hoeveel vaak naamloze mensen
zijn niet gestorven voor hun geloof
of hebben heel bewust hun leven gegeven
in dienst van God of hun medemens?

Inspirerende voorbeelden

Misschien dat we zelf ook uit eigen ervaring
inspirerende voorbeelden hebben gekend
van mensen aan wie wij ons
misschien nu nog steeds optrekken.
Ik zou tenminste zelf
een heel rijtje mensen op kunnen noemen
die mij hebben geïnspireerd
en dat nog steeds doen
al zijn ze niet meer onder ons.
Dat zijn de “gewone heiligen”
die ons door hun leven aanmoedigen
om moedig te strijden
om zelf ook weer
een goede en inspirerende mens te kunnen zijn.

Dat die ontelbare menigte van mensen
die ons zijn voorgegaan
in het geloof
en een christelijke levensstijl,
voor ons voorsprekers zullen zijn.
Daar mogen we vandaag om bidden.

Terug