Arsacal
button
button
button
button


Veertig jaar De krans!

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 14 november 2018

Deze week kwamen de priesters van mijn wijdingsjaar bij elkaar voor ‘de krans’, zoals zo'n gezellige bijeenkomst gewoonlijk wordt genoemd. Op zich niets bijzonders, want we komen regelmatig bij elkaar, maar toch ook weer wél, want de krans bestond veertig jaar...

Het is goed als priesters elkaar in vriend­schap kunnen ontmoeten. Een priester heeft geen gezin, geen relatie en dan is het des te belangrijker elkaar als vrienden en medebroeders te ontmoeten. Dat doen we inderdaad trouw: ongeveer iedere zes weken komen we bij elkaar, eten samen, bidden samen de vespers en wisselen ervaringen uit.

Mijn klasgenoten zijn veertig jaar geleden tot diaken gewijd en in de parochie gekomen, eerst als diaken-assistent, later als priester. Op dat moment is ook de krans begonnen. Zelf ben ik een half jaar later diaken gewijd omdat ik priester werd voor een ander bisdom, het bisodm Rotterdam. Eén priester van dat jaar, een latere roeping, is intussen overleden.

Volgend jaar zal het veertig jaar geleden zijn dat we tot priester werden gewijd; de jaren zijn snel gegaan en we kijken er met dankbaarheid op terug. God heeft in Zijn goedheid de vreugde om het priester­schap altijd in mij bewaard en me door Zijn genade voor veel behoed. Dus: alle reden om dankbaar te zijn! De klasgenoten zijn v.l.n.r. mgr. dr. Paul Hamans, mgr. dr. Jan Vries, bisschop dr. Jozef Punt, deken Theo van Galen, mgr. Alphons Woolderink en ik.

Op de foto's is de groep te zien bij het veertigjarig jubileum van de krans en veertig jaar geleden met rector H. van der Meer en bisschop mgr. J. Gijsen. Links staat de reeds overleden priester, pastoor Con Dogge.

Bij de krans zijn destijds enkele andere priesters aangesloten, die op de derde foto staan: mgr. Fr. Wiertz en em. deken W. Geurts.

Terug