Arsacal
button
button
button
button


TV Mis vanuit de Haarlemse kathedraal

Eerste zondag van de Advent C

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 2 december 2018
Magistra Cantus Sanne van Nieuwenhuijsen in overleg met de opnameleider
Magistra Cantus Sanne van Nieuwenhuijsen in overleg met de opnameleider
TV Mis vanuit de Haarlemse kathedraal
de grime-tafel in de sacristie
de grime-tafel in de sacristie

Zondag 2 december, de eerste zondag van de Advent, kwam de TV Mis uit de kathedrale basiliek van Sint Bavo met zang van de Bavocantorij onder leiding van Sanne Nieuwenhuijsen. In het evangelie schetste Jezus de nodige rampen en gruwelen. Of was het toch wel een hoopvolle bood­schap?

Diaken drs. Eric Fennis zorgde er als ceremoniarius voor dat alles in goede banen werd geleid, diaken Philip Weijers assis­teerde, M. Kools was de lector en de titulair organist dr. Ton van Eck vulde de op één na grootste katholieke kerk van Nederland met de mooiste klanken.

De preek die ik bij deze Eucha­ris­tie gehouden heb, is hieronder na te lezen, het evangelie kwam uit Lucas 21, 25-28. 34-36.

De Eucha­ris­tie­viering is nog te bekijken op de website van de KRO-NCRV:

https://www.kro-ncrv.nl/eucha­ris­tie­viering/seizoenen/seizoen-2018/181202haarlem

 

OPENINGSWOORD


Hartelijk welkom bij deze Eucha­ris­tie­viering:
U hier in deze kathedrale basiliek
of thuis of waar U ook met ons verbonden bent.
Hij komt en vol verwachting klopt ons hart.
Nee, we beginnen hier geen zwarte-pieten-discussie,
maar het is Advent, dat betekent: Komst.
We beginnen een nieuw liturgisch jaar.
Adventus Domini, komst van de Heer.
We kijken vol verwachting naar Hem uit:
Hoe zal het zijn als Hij komt?
Hoe zal dit kerstfeest zijn?
En hoe zal het zijn als Hij komt
om mij te halen aan het eind van mijn leven
of aan het einde der tijden?
Veel is nog verborgen,
maar wij beginnen deze Eucha­ris­tie­viering
met het vertrouwen
dat Hij komt ook hier en nu, in deze viering,
en dat wij welkom zijn bij Hem.

Laten we ons klein maken voor Hem,
vergeving vragen voor de zonden
en kracht om christen te zijn
in het leven van elke dag.


HOMILIE

Het gaat toch goed?

Veel mensen zullen misschien
niet zo heel erg vaak stilstaan
bij wat er allemaal mis kan gaan
in hun leven.
Als het leven best wel redelijk goed loopt,
er is werk, er is geld, er is een relatie,
er zijn geen ernstige ziekten
bij onze dierbaarste mensen
en de oude dag ligt nog wat verder weg,
dan hebben we niet zo veel reden
om bij mogelijke rampen of rampjes
stil te staan.
Het gaat toch goed?

Toch hebben we allemaal één zekerheid:
de dag zal komen dat het ons minder gaat
en eens komt de dag van onze dood.
We zijn voorbij­gangers op deze aarde.

Wat echt belangrijk is

Wie wél al het een en ander heeft meegemaakt
aan tegenslagen, verdriet en lijden
weet dat het die moeilijke periodes zijn
waarin we worden geconfronteerd
met de grote, existentiële vragen.
Zo wordt dan bij­voor­beeld heel duidelijk
wat we écht belangrijk vinden
en allerlei zaken verliezen hun zin.
Wat heeft het je te zeggen
dat de bekerfinale wordt gespeeld,
als je vrouw op sterven ligt
of als je kind een operatie moet ondergaan?
Een multimiljonair had alles willen geven
toen zijn dochtertje werd ontvoerd.

Preek over iets leukers!

Voor veel mensen zijn dat misschien zaken
waaraan ze liever niet denken.
Preek liever over iets leukers,
zullen ze zeggen. 
Want zeker in onze tijd
willen mensen hun eigen lot in handen houden,
controle hebben
en zelf een einde kunnen maken
aan een uitzichtloze situatie,
want die mag er niet zijn...
En soms vragen mensen zich verwijtend af
waarom hun die tegenslag overkomt.

Slechte tijden

Toch weten we dat zulke slechte tijden
voor ieder mens zullen komen,
want we zijn sterfelijk en alles is tijdelijk;
we worden er in het dagelijks nieuws mee geconfronteerd
dat dit voor anderen geldt,
er zijn zoveel mensen in onze wereld
die slechte tijden ondergaan;
en Jezus spreekt erover in het evangelie
dat we hebben gelezen, herkenbare zaken:
Tsunami’s en andere natuurrampen,
radeloze mensen,
schrik en spanning onder de volken.

Voor wie niet gelooft...

Voor wie niet gelooft, zijn dit inderdaad zaken
dat alleen maar afschuw oproepen:
zoveel zinloos geweld, zinloze vernietiging,
zoveel haat, zoveel strijd.
De wereld is er vol van.
Voor wie niet gelooft
is er geen ontkomen aan
en is dit het einde van alles.
Voor wie niet gelooft
gaat alles ten onder
en is er geen redden meer aan,
wat heeft dat voor zin?

Voor wie gelooft...

Maar voor wie gelooft is dat toch anders,
want dat je in de put zit
of een afgrond voor je ziet,
is niet wat ons leven uiteindelijk bepaalt.
Die put of die afgrond:
je zult eruit worden getrokken!

Jezus zegt het ons zo duidelijk vandaag:
“Als dat alles je overkomt:
richt u dan op, hef uw hoofden omhoog,
uw verlossing is nabij!”
Er is hoop.

Kijk ook naar de mooie dingen,
de rijke ervaringen,
de cadeautjes en knipoogjes van de hemel!

Hij is op komst!

Jezus nodigt Zijn leerlingen uit
om die rampen in de grote wereld
én de rampen in ons eigen leven
als tekenen te zien:
dit is erg, dit is slecht,
de Heer kan niet veraf meer zijn,
Hij moet nu wel nabij zijn,
want Hij is onze Redder.

De ellende is geen eindstation,
de narigheid heeft niet het laatste woord;
we moeten door een tunnel
maar de weg gaat naar het licht.
Jezus roept ons op tot moed,
tot waakzaamheid, standvastigheid, gebed.

Geloof, hoop en liefde zijn de grote drie;
dus de hoop is heel belangrijk,
die maakt dat we altijd toekomst zien en perspectief
en erop vertrouwen dat het goed zal komen,
want God laat ons niet in de steek.
Hij komt aan het eind van ons leven
en aan het eind van de tijd.

"Neem mij maar"

In de tweede wereld­oor­log
was er een Maximiliaan Kolbe
die letterlijk een stap zette van hoop en vertrouwen
in het concentratiekamp van Auschwitz.
Toen een vader van jonge kinderen werd uitgekozen
om de hongerdood te sterven,
stapte deze priester uit de rij van gevangenen naar voren:
“Neem mij maar”.
Ze deden het en in de dodencel
bleef hij zijn mede-ter-dood-veroordeelden
bemoedigen met veel geloof.
Hij bleef standvastig,
hij zou de hoop niet verliezen.

Laten we de Heer vragen
dat ook wij nooit ontmoedigd zullen raken,
want er is hoop, er is een toekomst
en Hij komt!
Amen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug