Arsacal
button
button
button
button


Zuster van ‘Bad habits, holy orders’ doet eerste professie

Bij de Karmelietessen in Vogelenzang

overweging_preek - gepubliceerd: zaterdag, 8 december 2018
Zuster van ‘Bad habits, holy orders’ doet eerste professie
felicitaties voor zr. M. Hannah
felicitaties voor zr. M. Hannah
na de Mis trok de gemeenschap naar het Mariabeeld om een Maroia-antifoon te zingen
na de Mis trok de gemeenschap naar het Mariabeeld om een Maroia-antifoon te zingen

De zusters van Casa Carmeli in Vogelenzang hebben landelijke bekendheid gekregen doordat zij in het praat­pro­gramma van Jeroen Pauw waren en door de serie ‘Bad habits, holy orders’ waarin wereldse meiden in het klooster van de zusters verblijven. Vrijdag­middag 7 december deed één van de zusters haar eerste professie.

De tekens toegelicht

Zuster M. Hannah legde tijdens een feestelijke Eucha­ris­tieveiirng de geloften af op de drie evangelische raden van armoede, zuiverheid (kuisheid) en gehoorzaamheid. Als teken van haar toe­wijding ontving zij de zwarte sluier en een witte mantel als teken van armoede en van haar roeping om zuiver het Lam van God - Jezus Christus - te volgen. Het professiekruis werd overhandigd om zuster Hannah uit te nodigen niet de gemakkelijkste weg te kiezen, maar bereid te zijn een kruis op te nemen. Zr. Elvira Maria schrijft daarover: "Het professiekruis is ook heel speciaal. We dragen deze onder ons scapulier als teken dat we allemaal een kruis dragen maar dit in verborgenheid proberen te offeren/ dragen waar niemand het ziet. Het kruis hangt met het corpus naar ons toe in plaats van zoals normaliter de wereld inkijkend, omdat iedere zuster bewust moet groeien naar een per­soon­lijke verbondenheid met Hem, dus niet zo hoeft te letten op hoe anderen (medezusters) dat doen. Jezus en ik, Hij kijkt naar mijn ziel".Ten slotte ontving zr. Hannah een professiekaars als teken van het licht van Christus dat haar leven zal verlichten.

Aanwezigen

De algemeen overste van de Karme­lie­tes­sen van het Goddelijk Hart, zuster Karla Marija nam de gelofte aan. Ook de oud-algemeen overste was aanwezig, evenals overste zuster Elvira Maria, de medezusters van de commu­ni­teit en enkele zusters van het klooster van Sittard, waaronder zuster Emmanuela die lang in Vogelenzang is geweest. De huispriester, kan. André van den Hout, officiaal van het bisdom, concelebreerde, evenals erekannunik dr. Guus Hendriks.

Op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam is een uitgebreide fotoreportage te zien.

Tijdens de Eucha­ris­tie­viering heb ik de volgende homilie gehouden

 

Homilie

Beste zuster M. Hannah, moeder, beste medezusters, familieleden en u allen,

Geheel en al

Dit is een bijzondere en mooie dag.
Want de professie die U aflegt
mag wel een tijdelijke of eerste heten,
maar de intentie die er achter zit
is totaal en voor altijd.
Dat kan niet anders
want het gaat om de gave van uw leven:
“Ik wil mij geheel en al aan Hem geven”,
zo hebt U dat zelf geschreven
en daar gaat het om.
Het tijdelijke zit in de tijd van de professie
die wordt aangegaan,
maar niet in uw intentie,
niet in de inhoud,
niet in de band die U zelf aan wilt gaan.

Een achterdeurtje open?

Mensen hebben vaak grote moeite
om een definitieve stap te zetten,
om zich helemaal te geven.
We willen graag controle hebben
of tenminste een achterdeurtje open houden,
dat je er weer vanaf kan.
Heel vaak geven mensen feitelijk alles,
bij­voor­beeld heel hun lichaam,
zonder dat ze geestelijk die stap zetten
om alles te geven.
En dan beleef je alles anders:
je hoeft het niet echt uit te houden,
je hoeft er niet doorheen te gaan,
je kunt toch altijd weg.

Dit is een Bruidegom
in wiens armen je je werpt,
voor Wie je er helemaal en altijd
wilt zijn.

Ik ben bereid!

Hier is het eigenlijk dus precies andersom
als in de wereld:
de geestelijke stap die zr. M. Hannah zet
is dat zij zich helemaal geeft;
ook alle teksten die we horen
spreken ervan:
Uw leven is aan God toegewijd,
Ik zal het straks vragen:
Bent U bereid U geheel en al aan Hem te geven?
En U zult antwoorden:
Ja, ik ben bereid!
Dus zr. M. Hannah geeft alles al,
zij zet de stap,
zij geeft haar leven.

BN-er

U bent intussen al een BN-er,
een Bekende Nederlander, zuster Hannah!
Midden tussen de uitzendingen door
vieren we deze professie,
met misschien door dit programma
toch wel een extra bewustzijn
van het feit dat de keuzes die U maakt
voor een leven met God
anders zijn dan wat in de wereld
gebruikelijk is.
En al bent U hier om in zekere zin
in het verborgene te leven,
het is toch goed dat U dit programma heeft gedaan;
niet omdat u zo nodig bekend moet worden
of de wereld moet leren kennen,
maar omdat het de mensen die kijken
laat zien
voor welke keuze we als mensen
uiteindelijk allemaal staan:
wat vind je belangrijk?
Wat is echt belangrijk
en wat zal altijd belangrijk blijven?
U maakt de keuze voor wat
uiteindelijk het belangrijkste is.

Die tegendraadse geloften

De drie geloften die U aflegt
betreffen de evangelische raden,
die Jezus zelf heeft vóór-geleefd:
armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid
zijn precies het tegendeel
van wat mensen vanuit hun menselijke verlangen zoeken:
rijkdom, relaties en macht
dat is waar het in de wereld om draait.
Die wereld is vol dramatiek.
Want waar wordt een mens nu echt gelukkig van?
Dat zit meer in geven dan in nemen,
meer in dienen dan in heersen,
meer in de liefde die zijn leven geeft,
dan in de liefde van de gevoelens en de bevrediging.
Dat geluk is uiteindelijk te vinden
in de liefde van God en de liefde tot God.
Het gaat om wat we zoeken,
of beter nog: om Wie we zoeken.
Wie mag leven in Gods liefde
kan stormen trotseren,
woestijnen uithouden,
bergen bedwingen.
Daar zit ook bij dat we kunnen groeien
door iets uit te houden, te verdragen,
door erover te spreken.
Je moet - als je die weg wilt gaan -
ook dóór die woestijn, door die stormen,
over die bergen
en dat kunnen we
als we Zijn hand maar stevig vast houden
en ons niet laten ontmoedigen.

Een teken

Een klooster en het religieuze leven
zijn daarom een heel belangrijk teken
in onze wereld
waar het toch vaak draait
om snel en veel en voor onszelf
en waar alles vluchtig is.
Laten we bijzonder bidden voor alle jonge mensen
dat ze stabiliteit, rust, vrede,
dat ze God mogen vinden.

Hoe Hij u heeft geleid...

We mogen er vandaag met dankbaarheid aan denken
hoe de goede God, die uw bruidegom is,
U heeft geleid en geroepen
en gebracht tot deze dag.
Een dag van dankbaarheid om uw ouders
en het gezin
waarin het geloof is doorgegeven en beleefd;
van dankbaarheid om die uit­no­di­ging
van een goede vriendin
om eens naar een katholieke kerk te komen
en toen mee te gaan naar de WJD, de Wereld Jongeren dagen.
De avond in Andorra onderweg naar Madrid
kan ik me goed herinneren,
het was een avond
dat Gods barm­har­tig­heid zo duidelijk voelbaar was
en al zat ik die avond vooral in de biechtstoel,
ik voelde zijn aanwezigheid
in de kerk, onder de jonge mensen, in het H. Sacrament.

De loutering en de vreugde

Ook uw eigen levensgeschiedenis is er één
waarin God in Zijn goedheid
stap voor stap met U op weg is gegaan.
We worden op die weg dus ook bekoord,
er zijn menselijke banden
die we los moeten laten
of waarin we moeten leren vrijer te staan,
er zijn dingen die ons zwaarder vallen,
we hebben altijd ook moeilijke dagen,
er vindt een loutering plaats.
Er is het loslaten
en er is de vervulling, de vreugde.
Niet de teleur­stel­ling en de dipjes,
maar de vreugde wijst de goede weg.
Die vreugde, de vreugde van het weggegeven leven,
de vreugde om van Hem te zijn,
die wens ik U van harte toe!
Amen

Terug