Arsacal
button
button
button


Koperen priesters

12,5 jarig priesterfeest van Ivan Garcia Ferman, Rob Verhaegh en Ruben Torres

overweging_preek - gepubliceerd: dinsdag, 0 0000

Zaterdag­mid­dag 8 december was ik in Nieuw Vennep waar het parochie­feest werd gevierd omdat de kerk is toegewijd aan de On­be­vlekte Ont­van­ge­nis van Maria. Het was groot feest want ook het
12,5 jarig priester­feest van de priesters Ivan Garcia Ferman, Rob Verhaegh en de eigen pastoor Ruben Torres werd gevierd.

De volle kerk, de vele hartelijike woorden en de overvolle "herberg" naast de kerk maakten duidelijk dat de mensen blij zijn met de inzet van hun priesters. Nieuw Vennep is de parochie waar pastoor Ruben Torres werkzaam is, dus was het begrijpelijk dat veel van die hartelijke aandacht naar hem uitging: de hartelijke pastorale zorg die de parochianen van hem krijgen, wordt gewaardeerd en ze willen hun pastoor niet kwijt, zo werd me van alle kanten gezegd. Het werd zeer gewaardeerd dat de wijdingsgenoten er waren om dit jubileum ook met elkaar te kunnen vieren. We hebben tevens aan Eusebio Balcueva gedacht samen met deze drie priesters is gewijd, maar in de Filippijnen werkzaam is.

Pastoors Ivan Garcia en Rob Verhaegh vierden hun jubileum op zondag 9 december in hun eigen parochies, dus was het een heel feestelijk weekend voor hen.

Concelebranten bij de viering waren verder pastoor Kees van Lent van Hoofddorp en pater Bert Wooning SVD en een Filippijnse priester die nu in Breda werkzaam is.

Na afloop van de feestelijke Eucha­ris­tie­vie­ring die om 17.00 uur begon, was er in De Herberg naast de kerk een feestelijke ontmoeting en buffetmaaltijd, teriwjl in de kerk alweer de Poolse Mis begon!

Van harte feliciteer ik deze drie koperen jubilarissen!

HOMILIE


Beste koperen priesters en U allen,

Feest!


Eucha­ris­tie betekent dankzegging.
Het is inderdaad met grote dank­baar­heid
dat ik deze Eucha­ris­tie met jullie vier.
Want het is feest!
Het is niet alleen het parochie­feest van Nieuw Vennep
want deze kerk is
aan de On­be­vlekte Ont­van­ge­nis van Maria toegewijd;
Dit is ook de dag
dat we mogen gedenken dat deze drie priesters
12,5 jaar geleden
de heilige priester­wijding hebben ontvangen
uit handen van mgr. Jozef Punt
in de Haarlemse kathedraal.

Hij was er!

Ik ben dankbaar en blij
dat jullie je in deze jaren
zo mooi hebben ingezet voor Christus en de Kerk.
Het waren zeker niet de gemakkelijkste jaren
om katholiek priester te zijn
en jullie zullen zelf ook moeilijkheden hebben gekend,
toch staan jullie hier
om God dank te zeggen,
want Hij was er in al die jaren,
in voor- en tegenspoed,
op de momenten dat je hem zelf
heel dichtbij voelde,
maar ook in de dagen
dat Hij veraf leek
of jij jezelf van Hem verwijderde.
Wees niet bang
Hij heeft je niet laten vallen
en Hij zal dat ook niet doen,
want Hij is barmhartig
en ik ben dankbaar dat jullie hier
mogen staan,
God dankend voor de vele genaden
die Hij door jullie handen
en door jullie woorden
aan mensen heeft gegeven.

Van harte wil ik jullie dan ook feliciteren
met deze bijzondere dag.

Waai alleen mee met die wind...

Een priester moet vaak tegen de stroom ingaan.
Hij gaat in tegen de stroom van een tijd,
die God vergeten heeft;
een priester kiest voor een leven
waarin hij niet zelf de controle heeft,
hij geeft zichzelf uit handen, in vertrouwen;
een priester leidt - als het goed is -
een weggegeven leven;
hij wordt soms niet begrepen,
hij moet soms moeilijke keuzes durven maken,
die ingaan tegen de geest van de tijd,
want hij kan niet met alle winden meewaaien;
een priester moet maar met één wind meewaaien
en dat is de wind van de heilige Geest.
Er moet in Hem maar één vuur, één passie zijn
en dat is het vuur van de heilige Geest,
een passie voor God.

Dat gaat niet vanzelf,
we blijven steeds weer zoeken
naar die bron.

Wees niet bang!

Ik zou vandaag ook willen bidden
dat er meer jonge mensen zullen zijn
die geraakt worden
door dezelfde genade
die jullie, beste priesters, hebben gekregen.
Misschien is hier zelfs iemand aanwezig
die door Gods genade wordt geraakt
om zijn of haar leven aan Christus te geven,
bij­voor­beeld als priester of zuster.
Wees dan niet bang.
Het is trouwens niet door een gemakkelijk leven
dat je gelukkig wordt,
maar door een waardevol leven.
Maar wees niet bang,
want Hij stelt je echt niet teleur!

Een plan

Op het hoog­feest van de on­be­vlekte ont­van­ge­nis
gedenken we dat God
Maria heeft voorbereid vanaf het allereerste begin:
Hij heeft haar bewaard voor de erfschuld,
waardoor zij helemaal vrij was om het goede te doen
en niet geneigd was tot het kwaad.
We vieren dus vandaag
dat God aan het aller-prilste begin
van het leven van Maria
- dus toen zij in de schoot van haar moeder ontstond -
al een plan met haar leven had
en haar daarop had voorbereid.

Een kwartje op z'n plaats

In zekere zin geldt dat eigenlijk voor ieder van ons.
Niet dat wij zo on­be­vlekt ontvangen zijn,
ik merk in ieder geval in mijzelf
dat ik niet zonder verlangens en gedachten ben
die niet van God komen.
En dat zullen we allemaal wel hebben.
We zijn niet volmaakt.
Wat is het bij­voor­beeld al moeilijk
om echt goed te zijn
voor iemand die we niet zo sympathiek vinden,
om een ander iets te gunnen,
wat we zelf graag hadden gehad,
enzovoorts.
Maar het is wél zo
dat God voor ieder van ons een bestemming
in gedachten heeft.
Dat is onze roeping
en op het moment dat we die roeping ontdekken,
voelen we vervulling,
er valt een kwartje op z’n plaats.
God heeft ieder van ons gemaakt
om dat doel te bereiken, die missie te vervullen.

Het was goed

Maria is na haar ont­van­ge­nis uitgegroeid en opgegroeid
en heeft op een gegeven moment
die roeping moeten beantwoorden.
We hebben het in het evangelie gehoord:
een engel trad bij haar binnen
en vroeg of zij bereid was
de moeder te worden van de verlosser,
van Jezus Christus onze Heer.

Maria zei “ja”, “Mij geschiede naar Uw woord”
en door dat “ja” bevestigde zij
wat God in haar hart had gelegd,
waarop Hij haar had voorbereid.
Zij voelde dat het goed was.
Zij zou de Heer ter wereld brengen,
zoals we straks op het kerst­feest weer zullen vieren.

Zwemmen tegen de stroom in

Eigenlijk zijn we allemaal als Maria,
omdat wij Jezus ook ter wereld brengen.
Door alle mooie en goede dingen die we doen,
door de woorden die we spreken
met geloof, hoop en liefde erin,
brengen we iets van Jezus in de wereld,
we laten Hem als het ware geboren worden.
Dat is onze roeping!
Niet de geest van de tijd,
maar de Geest van God is onze leider.
Wees dus als een zalm of een forel
die tegen de stroom inzwemt.
Daar worden die vissen alleen maar sterker van,
alleen een dode vis
drijft met de stroom mee.

Proficiat!

Dus, beste priesters en u allen:
van harte proficiat met deze dag,
dat de maagd Maria jullie altijd moge begeleiden
om net als zij
dat “ja” tot God en tot je roeping
te blijven herhalen, heel je leven lang!
Amen.


Terug