Arsacal
button
button
button


Missionary school en andere projecten voor jongeren

Kerstdiner Jongeren in Amsterdam

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 15 december 2018
Presentatie van de Missionary School
Presentatie van de Missionary School

Op zaterdag­avond 15 december was in de zaal van de Amsterdamse Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht het kerstdiner van de jongeren, nadat eerst de heilige Mis was gevierd in de kerk. Er staan allerlei ac­ti­vi­teiten voor jongeren op stapel, onder andere de Missionary School, die deze avond werd ge­pre­sen­teerd.

Het kerstdiner was uitstekend voorbereid door jongeren van onder meer het Jongerenplatform die een hele dag waren bezig geweest om alles klaar te maken. De zaal zag er dan ook feestelijk uit, helemaal in de kerstsfeer en het eten was prima.

Aan het einde van het diner werd de Missionary School ge­pre­sen­teerd door Joost vd Vlugt. Het is een project, mogelijk gemaakt door enkele fondsen, waarin aan jongeren een tweejarig pro­gram­ma wordt aangeboden. Het eerste jaar geeft in een aantal weekenden vorming in het katholieke geloof, ont­wik­ke­ling van de eigen per­soon­lijkheid en allerlei skills, zoals samen­wer­ken, een pro­gram­ma opzetten, leiding geven, jongeren benaderen enzovoorts. In het tweede jaar wordt dit in praktijk gebracht op een aantal plaatsen in ons bisdom waar ac­ti­vi­teiten voor jongeren worden opgezet door de mensen van de missionary school. Het pro­gram­ma is leerzaam, vormend en toerustend. Zo'n tien tot vijftien jongeren zullen in de gelegenheid worden gesteld dit pro­gram­ma gratis te volgen op voor­waarde dat zij zich voor deze twee jaar verbinden. Op de website van Jong bisdom Haarlem-Amsterdam is er meer over te lezen: jongekerk.nl

Er zijn natuurlijk nog veel meer ac­ti­vi­teiten: er werd gewezen op het weekend Available for the other, de maandelijkse aanbiddings­groep Meet & Greet the Lord in Heiloo en natuurlijk zijn de wereld­jonge­ren­dagen in Panama in aantocht. Voor al deze ac­ti­vi­teiten (en meer) verwijs ik graag naar de website jongekerk.nl

Het kerstdiner is voor veel jongeren een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten, samen de Eucha­ris­tie te vieren, uit te wisselen en te horen over de ac­ti­vi­teiten.

Ook ik hoor er weer dingen die ik nog niet wist, want jongeren zijn zelf ook vaak bezig met mooie missio­naire ac­ti­vi­teiten. 

De Kerk leeft!

Terug