Arsacal
button
button
button
button


Stel liever een vraag!

Installatieviering pastoor Tilma in Tuitjenhorn

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 16 december 2018
Pastoor Tilma in overleg met bestuursleden  voor de Installatiemis
Pastoor Tilma in overleg met bestuursleden voor de Installatiemis
Maria-altaar in Tuitjenhorn
Maria-altaar in Tuitjenhorn
De eerste sneeuw van deze winter viel juist deze dag
De eerste sneeuw van deze winter viel juist deze dag

Zondag 16 december, derde zondag van de Advent - zondag "Gaudete"- was ik in Tuitjenhorn om pastoor Ignas Tilma daar te installeren, nadat dit de week ervoor voor de parochies van de Vijfhoek was gebeurd. In een feestelijke viering werd de nieuwe pastoor hartelijk welkom geheten.

Hij kreeg nog wel een soort van waarschuwing mee: "Het gaat hier wel op zijn Westfries", maar daar verblikte de pastoor niet van; volgens mij is hij die westfriese manier al aardig gewend...
Vooral was duidelijk dat de gemeen­schap blij is met de nieuwe pastoor. De kerk was mooi versierd, er was een bijzonder fraai liturgieboekje voorbereid, het koor deed zijn best om er een mooie viering van te maken en er waren heel wat mensen gekomen om de viering mee te maken.

Deken Moltzer concelebreerde en ook catechiste Monica Wildeboer was aanwezig. Zij behoren beiden tot het team van de grotere regio, waarvan ook de diakens Hans Bruin en Toon Jorink deel uitmaken.

Van harte wensen we de pastoor ook voor Tuitjenhorn alle zegen toe!

HOMILIE

 

Beste pastoor Ignas Tilma, deken Moltzer en U allen,

 

Terugbliik...

Het is niet voor de eerste keer
dat ik hier in Tuitjenhorn ben in de kerk.
De laatste keer was
bij het afscheid van pastoor Jan Berkhout,
een heel feestelijke en drukbezochte viering was dat,
alles mooi voorbereid
met zelfs het Volendams operakoor.
Nu mag ik hier weer zijn
om een nieuwe pastoor te installeren,
wat voor mij opnieuw een grote vreugde is.
Ik wens pastoor Tilma en U allen
een vruchtbare tijd en een fijne samen­wer­king,
maar ik denk dat dit wel zal gaan lukken!

De benoeming

Zoals uit de benoemingsbrief blijkt
is pastoor Tilma hier wel eerst aanspreekbare
maar hij is niet alleen aangesteld
voor Tuitjenhorn,
maar ook voor de parochies van de Vijfhoek
Voor Tuitjenhorn en De Noord
is pastoor Tilma dus eerst-aanspreekbare,
dat betekent dat U hem vooral zult zien
en dat hij voorzitter is van het parochie­bestuur.
Vorige week hebben we in De Noord een mooie viering gehad
waar veel hartelijke woorden werden gesproken
namens het bestuur, de parochieraad en de jongeren.
Voor de Vijfhoek en Tuitjenhorn
is pastoor Tilma de pastoor-moderator.
Hij zal in dit gebied en in de wijdere regio
samenwerken met pastoor deken Eduard Moltzer,
de diakens Hans Bruin en Toon Jorink
en catechiste Monica Wildeboer.
Natuurlijk kan de pastoor het niet alleen.
Hij kan het niet zonder Uw hartelijke mede­wer­king en inzet,
want we zijn samen kerk!

Niet positief


“U doet het helemaal niet goed,
dit is volkomen fout”.
Stel dat iemand dat zo tegen U zou zeggen,
wat zou U dan ervaren?
Wat zou Uw reactie zijn?
Ik vermoed zomaar
dat zo’n opmerking
niet positief zou overkomen.
Want ieder mens wil het graag goed doen
en wil ook gewaardeerd en erkend worden.

Een vraag

Heel anders wordt het
als iemand zelf naar je toekomt en zegt:
“Doe ik het zo eigenlijk wel goed
of zou het beter anders kunnen, wat vind je?”
Als iemand zoiets zegt
dan hebben we een goede ingang
om ook een beetje bij te sturen.

Als we tegenover God staan
is het goed en zelfs belangrijk
om die tweede benadering te nemen:
“Goede God, wat vindt U,
doe ik het zo goed
of moet ik het toch wat anders doen?
Heer, wat wilt U dat ik doe?
Stuur me maar gerust een beetje bij!”.

Pijn in het hart...

Dat klinkt misschien logisch,
maar zo logisch is het niet
en gemakkelijk al helemaal niet.
Laat ik maar een voorbeeld nemen:
stel er is nog een grote pijn in uw hart
een afkeer en boosheid
om wat iemand U ooit heeft aangedaan.
U wil niets met die persoon te maken hebben.
Het kan zijn dat als U in de kerk de woorden hoort:
“vergeef elkander”,
dat u alleen maar kwader wordt.

Geen braverikken

Dat is wat er gebeurde
in de tijd van Jezus en de tijd van Johannes de Doper.
De bood­schap van Johannes
was een bood­schap van bekering.
Natuurlijk viel dat niet bij iedereen even goed,
maar in het evangelie van vandaag
komen allerlei mensen naar hem toe
- echt geen braverikken -
die willen horen wat ze beter kunnen doen.
Er zijn tollenaars bij
die als oplichters en zelf-verrijkers bekend stonden;
en er zijn soldaten bij
die plunderden en onderdrukten.
Maar die komen nu zelf met die prachtige vraag:
“Wat moet ik doen?
Wat kan ik doen
om een beter mens te zijn?”
Johannes heeft dus een mooie ingang,
er is openheid,
er lééft een vraag!

Dat is fantastisch!
Want een mens die zoekende is
zal antwoorden vinden!

Een oefening

Als die persoon die met haat in zijn hart zit,
hoort dat hij moet vergeven,
dan kan hij denken:
“Dat wil ik niet, dat doe ik niet”
of hij kan denken:
“dat kan ik niet, het doet nog te veel pijn”.
Dat laatste is niet erg,
niemand hoeft voor God perfect te zijn,
als we maar een stapje proberen te zetten.
Het leven is een oefening,
we zijn er nooit.
God is geen vader die ons in de gaten houdt
en ons slaat als we iets fout doen,
Hij is een liefdevolle, barmhartige vader.

 

Fataal


Maar Johannes de Doper
wees de viervorst Herodes terecht
om zijn wandaden en overspel
en dat werd hem fataal:
zijn kop ging eraf!
En Jezus wees de Farizeeën en Schriftgeleerden terecht
en dat werd Hem fataal:
ze sloegen Hem aan het kruis.

Die mensen misten uiteindelijk
de nederigheid en openheid
om de bood­schap van bekering te horen.

Stel liever een vraag:
Heer, wat wilt U dat ik doe?
Of vraag om kracht en hulp.
Dat is een teken van nederigheid,
van een eenvoudig hart
en dat zal ons redden.

Het Kind

Kerstmis komt eraan
en als we dan in de kribbe kijken naar het Kind,
laten we dan vragen:
Jezus, laat mij zijn als een kind,
geef mij een nederig en eenvoudig hart.
Dan kan er vrede komen!

Terug