Arsacal
button
button
button


Drie bisdom-onderscheidingen in IJmuiden

Inzet voor de kerkmuziek voor een waardige liturgie

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 20 december 2018
Gedecoreerden met pastoor en diaken
Gedecoreerden met pastoor en diaken
kerstal in de Pieterkerk
kerstal in de Pieterkerk

Aan het einde van de kerst­vie­ring voor de ouderen in IJmuiden was ik op donderdag 20 december in IJmuiden om de Bavopenning uit te reiken aan de heren Peter Heins, Jan Jansen en Fridus Kaam die grote verdiensten hebben voor de kerk­mu­ziek.

Kerk­mu­ziek is en blijft een belangrijk element van het kerkelijk leven. De katholieke kerk heeft er een enorme traditie in: Gregoriaans, meerstemmig, volkszang, charismatische liederen, kinderkoorrepertoire, enzovoorts: het draagt allemaal bij aan een liturgie waarbij mensen betrokken zijn, iets van de hemel kunnen ervaren en hun hart tot God kunnen verheffen.

Aan het einde van de Eucha­ris­tie­vie­ring in de Pieterkerk, gevierd door pastoor George Paimpillil met assistentie van diaken John Versteeg, was het moment gekomen om de onderscheidingen uit te reiken tot verrassing van de drie kerkmusici.

De heer Peter Heins is als vijftig jaar organist. Op heel jonge leeftijd is hij al begonnen met het begeleiden van de vieringen, ook buiten de eigen parochiekerk, wat door veel parochianen wordt gewaardeerd. Sinds 1976 woont hij in IJmuiden en is hij betrokken bij de parochie daar. Hij staat bekend als iemand die zeer be­schik­baar is en alleen "nee" zegt als het niet anders kan.

De heer Jan Jansen is meer dan vijftig (bijna zestig) jaar lid geweest van het parochiekoor Cantemus Domino dat onlangs is opgeheven en bijna 120 jaar heeft bestaan. Vele jaren was hij voorzitter van het koor dat ontelbare Eucha­ris­tievieirngen heeft opge­luis­terd.

De heer Fridus Kaam was 25 jaar koorlid en 25 jaar dirigent van Cantemus Domino en heeft zihc ook in andere paroches voor de kerk­mu­ziek ingezet. Bovendien treedt hij op als cantor wanneer er geen koor is.

Terug