Arsacal
button
button
button


Een kerstwens...

Kerstviering medewerkers bisdom

overweging_bezinning - gepubliceerd: vrijdag, 21 december 2018

Vrijdag­mid­dag 21 december werd in de Mariakapel van de kathedraal de kerst­vie­ring van de mede­wer­kers van het bisdom Haarlem-Amsterdam gehouden, met zang van Sorelle. Daarbij heb ik gebeden uitgesproken die eigenlijk een kerstwens zijn voor allen!

Mgr. Jozef Punt besloot de viering met een woordje waarin hij alle mede­wer­kers bedankte en een goed kerst­feest wenste. Mgr. Jan van Burgsteden las het evangelie voor en ik heb onderstaande over­we­ging met gebeden uitgesproken.

Van harte wens ik U allen alvast een zalig en gezegend kerstmis!

 

Gebed en over­we­ging

Zo leeg...

Weer wordt het kerstmis.

De wereld om ons heen
lijkt vergeten te zijn
wat het kerst­feest eigenlijk is.
“I wish you a merry everything”,
staat op de etalages
van een van de grote winkelketens.
De kerstman is soms prominent in beeld,
maar ook die is eigenlijk al weer ouderwets.
“December­feesten” is het woord
dat andere winkels promoten
en sommigen proberen het oude, heidense
midwinter­feest nieuw leven in te blazen,
nota bene met een oproep tot een soort seksfestijn!

Maar het is allemaal zo leeg, zo zonder inhoud,
dat je je afvraagt
hoe dit een mensenhart kan vervullen...

Voorbede


Laten we bidden dat mensen in onze tijd
mogen ontdekken wat er werkelijk toe doet,
dat ze de kern van ieder mensenleven
- Geloof, hoop en liefde -
mogen leren kennen
of opnieuw de plaats zullen geven
die het werkelijk toekomt,
dat ze de vreugde en vrede en harmonie mogen ervaren
die met die kernwaarden verbonden zijn.

Niet vanwege de scheiding


Gisteren hoorde ik op de radio
een interview met een wielrenner.
Hij had zijn carrière als renner
op 36 jarige leeftijd moeten beëindigen
en hij was pas gescheiden van zijn vrouw
met wie hij twee kinderen heeft.
Hij had alweer een nieuwe vriendin.
Hij was nu onder behandeling van een psycholoog,
nee, niet vanwege de scheiding of zo,
maar omdat hij het er moeilijk mee heeft
dat zijn wieler-carrière zo abrupt was afgebroken,
terwijl hij nog enkele mooie zeges had willen behalen.

Wat doet ons werkelijk pijn?
Waardoor worden we geraakt?
Wat is ons doel?
Gaat het om dienen in liefde
of gaat alles alleen maar om het ik,
om onze prestaties, onze successen;
draait de wereld om onszelf?

Voorbede

Laten we bidden dat onze westerse wereld
door haar individualisme heen mag breken,
de ander zal ontdekken, de naaste
e n de Ander met een hoofdletter:
God de almachtige, die zich heeft geopenbaard
als Vader, barmhartige Vader,
als Zoon en verlosser en voorbeeld van mens-zijn,
als heilige Geest, inspirator en schenker van goede gedachten,
die vrij maakt, opent, leidt, vervult met liefde.

Secularisatie...

Enquêtes wijzen uit wat we al wisten:
het geloof verschraalt en schrompelt weg.
De enquêtes verschillen:
de ene zegt dit, de andere dat,
maar de trend is duidelijk:
minder mensen geloven en zijn kerk-betrokken.
Dat alles heeft direct met ons te maken.
Iedere persoon die niet naar de kerk gaat
knaagt en kabbelt aan de stoel waarop we zitten,
want als de materiële voor­waarden er niet zijn
of als er weinig mensen komen,
houdt het een keer op...

Maar tegelijk zit de godsdienst bij de mens in zijn genen,
openheid voor het transcendente is hem of haar inge­schapen,
bij ieder mens die niet zegt te geloven,
komt er - als je door praat -
ook een “maar”.
En iedereen ervaart het wonder
op bepaalde momenten van het leven:
lopend in de natuur,
kijkend naar zijn/haar pasgeboren kind,
wanneer hij/zij innerlijk steun ervaart of hulp
enzovoorts.
De een mag ruwer dan een ander zijn,
maar er is bijna geen mens
die hiervan toch niet iets ervaart.

Voorbede

Laten we daarom bidden dat mensen
mogen kunnen reflecteren, zich verwonderen,
zich laten raken en bewonderen
en zo de God mogen ontdekken
die de leidsman van hun leven is.

En bidden we dat mensen Jezus
in Zijn Woord en in de sacramenten
mogen ontdekken en beleven
dat Hij zo met ons door het leven gaat.

Eenzaamheid en armoede


Eenzaamheid is en blijft een belangrijk issue
in onze samenleving.
In Afrika bezit je misschien niets,
maar je bent er niet eenzaam,
omdat alles er samen wordt gedaan:
It takes a village to raise a child,
zeggen ze daar.

Maar bij ons neemt de eenzaamheid toe
en de armoede in onze samenleving
isoleert juist, omdat je dan niet mee kunt doen.
Één op de negen gezinnen
leeft in ons land op of onder de armoedegrens.

Voorbede

Laten we daarom bidden dat het individualisme
dat grenzen stelt en afzondert,
overwonnen mag worden,
dat mensen naar elkaar zullen omzien
en daar ook tijd en gelegenheid voor krijgen,
niet worden opgezogen in de tredmolen
van de 24 uurs economie,
van een maat­schappij waarin er altijd iets moet.

Harmonie

Het wordt weer kerstmis:
een Kind wordt geboren in Bethlehem;
Hij is te vinden in een stal,
liggend in een voederbak voor dieren.
Daar komen alleen eenvoudige mensen,
want wie eenvoudig van hart is
- in zekere zin ongecompliceerd -
niet hoogdravend, niet zo vol van zichzelf,
zal Hem vinden.

Daar wordt door de engelen van vrede gezongen,
dat is een soort algehele harmonie:
hemel en aarde, mensen onder elkaar en in zichzelf:
alles is daar in evenwicht.

Voorbede

Laten we bidden voor onszelf
en al onze dierbaren
dat zij dit evenwicht, deze harmonie,
dit verbonden-zijn met God en de naaste
mogen vinden.
En dat er ook steeds weer mensen mogen zijn
die daarvoor hun leven willen geven
in de zorg voor de naaste,
in vrij­wil­lig­erswerk,
maar ook bij­voor­beeld als priester of religieus.

Laten we bidden
om een waarde-vol leven
voor alle mensen.

 

En dat het voor ons allen een zalig kerstmis mag zijn!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug