Arsacal
button
button
button


Kerstmaaltijd bij Sant'Egidio

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 25 december 2018
Kerstmaaltijd bij Sant'Egidio
Met priesters Jac. Hetsen en Vincent Wang
Met priesters Jac. Hetsen en Vincent Wang
Kerstmaaltijd bij Sant'Egidio

Kerst­avond begon voor mij bij Sant'Egidio in Amsterdam. In de Mozes en Aäronkerk werd de kerstmaaltijd voor de armen gehouden. Volgens de traditie van de gemeen­schap van Sant'Egidio vindt die maaltijd plaats in de kerk waarmee in feite tot uitdrukking wordt gebracht dat de dienst aan de armen, eredienst is, dienst aan God.

"Wat gij aan de minsten der mijnen hebt gedaan, hebt gij aan Mij gedaan", zegt Jezus (Mt. 25,40). Deze woorden van de Heer worden door veel mensen die met Sant'Egidio verbonden zijn, verstaan; tenminste er was een grote groep vrij­wil­lig­ers aanwezig om alles klaar te maken, om te bedienen, de maaltijd met muziek op te luisteren, enzovoorts.

Ik zag er ouderen, daklozen, vluch­te­lingen, mensen die zonder documenten of uitgeprocedeerd zijn, mensen van "we are here". Colm Dekker heette aan het begin van de avond iedereen welkom en bedankte iedereen voor het ingaan op de uit­no­di­ging. "We zijn hier bijeen als vrienden". En inderdaad: de tafels waren mooi gedekt, overal stonden mensen klaar om iedereen welkom te heten. Ik kon weliswaar niet zo lang blijven, omdat ik weer tijdig voor de nachtmis in de kathedraal moest zijn, maar ik het de feestelijke en vriend­schap­pe­lijke sfeer gewaardeerd!

Terug