Arsacal
button
button
button
button


Een kind maakt ons meer mens...

Kerstnacht in de kathedraal

overweging_preek - gepubliceerd: dinsdag, 25 december 2018
Kerststal in de kathedraal
Kerststal in de kathedraal
Een kind maakt ons meer mens...
Een kind maakt ons meer mens...

Kerst­nacht heb ik in de kathedraal gevierd. Na een kinder­viering die door de kapelaan werd gedaan, volgden er twee nachtmissen waarin kapelaan Johannes van Voorst en ik hebben gecelebreerd.

De drie vieringen waren vol tot zeer vol en het is mooi te zien dat sfeer aandachtig en mooi was. De prachtige zang van het kathedrale koor, dat op volle sterkte beide nachtmissen zong, droeg natuurlijk veel bij aan de nachtmis. Dat heeft voor veel mensen deze kerstmis weer tot een mooie en bijzondere beleving gemaakt.

In de kathedraal is een kerstallen­ten­toon­stel­ling in de crypte en de straalkapellen te zien. In de week na kerstmis is de kathedraal dan ook extra opengesteld.

Hieronder de homilie die ik in de beide nachtmissen heb gehouden.

Homilie

Zo simpel...

Nogmaals:
hartelijk welkom in deze kerst­nacht.
Fijn dat U er bent
om dit kerstfeest te vieren.
Hier zijn geen spetterende shows van bekende artiesten,
er zijn hier geen prijzen te winnen,
U bent hier niet “omdat het december is”,
en hier is ook geen uitverkoop, geen “sale”.
Toch bent u er! Gelukkig!
Want samen staan we stil
bij de geboorte van een Kind,
een arm en hulpeloos kind,
geboren in een stal,
alles zo simpel...
Waarom vieren we eigenlijk Kerstmis?

Vlees geworden liefde

Zo’n pasgeboren kind
heeft nog niet veel te zeggen,
wat kreetjes en wat huil-geluidjes
dat is het wel zo’n beetje,
maar een kind spreekt door wie het is;
Bijna alle vaders en moeders kunnen vertellen
wat voor gevoel het gaf
toen hun kind voor het eerst in hun armen lag.
Een kind is vlees geworden liefde
van twee mensen,
die we vader en moeder mogen noemen.

Menswording

Je kijkt naar een wonder,
dat is al zo bij de geboorte van iedere mens:
mens, je bent een wonder,
uniek, onherhaalbaar,
je hebt een levensloop en een bestemming,
alles niet eerder vertoond
en tegelijk herken je de trekken van de ouders;
mens, je bent wonderlijk gemaakt;
en jij, pasgeboren kind:
jij bent gemaakt om liefde te ontvangen,
je maakt harde harten week en zacht.

Een kind maakt ons meer mens.

We worden meer mens
door de liefde die we ontvangen
en door de liefde die we geven.

Op bepaalde momenten van ons leven
beseffen we dat al die dingen
waar we zo vreselijk voor gáán
in onze 24 uurs economie
of in ons verlangen naar erkenning en waardering,
toch niet zo belangrijk zijn.

Hij is Heer

Voor het Kind waarvan we deze nacht
de geboorte vieren
geldt dat eens te meer:
dit Kind is niet alleen
bewonderens­waar­dig, beminnens­waar­dig en uniek
als mens,
zoals U en ik,
maar ook omdat Hij anders is
dan alle andere mensen,
Hij is ook Heer,
Hij is Gods Zoon.
“Heden is U een Redder geboren”
Hij is Iemand
aan wie we ons mogen toevertrouwen,
die ons een hand reikt.

Steeds drukker

Kerstmis is dus een moment van bezinning en reflectie.
Dat is goed want we zijn druk.
We krijgen het steeds drukker.
Om maar iets te noemen:
Tien jaar geleden werkten twintig procent
van de mensen boven de zestig,
nu is dat meer dan zestig procent.
En zeventig procent van de vrouwen werkt,
dat was twintig jaar geleden nog maar
ruim vijftig procent.
We zijn dus veel meer aan het werk,
het is passen en meten met de agenda’s,
het kan allemaal nét,
maar de tijd voor elkaar
en het liefdevol stilstaan bij de ander
komen vaak te kort.

Het gevaar is dat die drukte
het hart uit ons leven haalt.

Harmonie

Dit kerstfeest is een moment van bezinning
want met de geboorte van Jezus,
is iets moois de wereld binnen gekomen:
“Heden is U een Redder geboren,
Christus de Heer”.
Het kerstverhaal is heel eenvoudig,
supersimpel om zo te zeggen,
maar In dat kerstverhaal
zijn engelen en mensen,
hemel en aarde verbonden
en alles ademt harmonie
in de stal van Bethlehem.

Geen geweld

Jezus is geen profeet van geweld.
Hij heeft nooit opgeroepen
om de wapens op te nemen,
integendeel, Hij heeft gezegd
je andere wang toe te keren
als je op de ene wang geslagen wordt,
geen wraak te nemen
als iemand je benadeeld heeft
en je vijanden te vergeven.
En als Zijn leerlingen al eens
met geweld wilden opereren,
sprak Hij hen
op strenge toon terecht.

Laat het je niet beheersen

Toch is Jezus geen doetje
of een soft figuur,
alleen: kwaad worden, je groot maken, opblazen
biedt geen oplossing,
macht en heerszucht evenmin;
onze emoties vormen geen goede leidraad,
we vinden juist de weg
als frustraties, woede,
de vernederingen en pijn
ons niet beheersen,
als het streven naar méér en naar groter
niet de overhand krijgt,
als we dat soort zaken en gevoelens
als het ware kunnen laten overkoepelen
door de grote waarheid
dat er Één is die van ons houdt, altijd,
die er altijd voor ons is,
één die ons gewild heeft
en - pasgeboren als een kind -
ons toont dat alles van waarde
weerloos is.

Je hoeft niet zo nodig,
je wórdt al bemind.

Dat de bood­schap van dit pasgeboren Kind
ons allen meer vreugde en vrede
zal geven!

Terug