Arsacal
button
button
button
button


Goddelijke logica:

een Kind komt de wereld redden

overweging_preek - gepubliceerd: dinsdag, 25 december 2018
Kerststal in Driehuis
Kerststal in Driehuis
De H. Engelmunduskerk in kersttooi
De H. Engelmunduskerk in kersttooi

De dagmis van Kerstmis heb ik in de H. Engelmundus­kerk in Driehuis gevierd. De kerk was mooi versierd en de beide Nachtmissen - een kinder­viering en een 'gewone' nachtmis - waren druk bezocht. Nu was het wat minder druk; we stonden in het volle licht van de eerte kerstdag stil bij het Woord dat mens geworden is en het licht dat in de duisternis schijnt.

Homilie

Vannacht heeft weer
het aloude kerstevangelie geklonken
over de volk­stel­ling
die keizer Augustus had verordend
en de vele mensen die gedwongen waren
- als een speelbal van de macht
van die grote Romeinse keizer -
om op reis te gaan
naar de stad waar zij vandaan kwamen
en zich te laten inschrijven
om geteld te worden.
Onder hen waren Jozef en Maria,
die hoogzwanger was van Jezus.
Daardoor werd Jezus in Bethlehem geboren,
in een stal tussen dieren,
bezocht door een paar eenvoudige herders,
maar engelen hadden daarbij gezongen:
“Eer aan God” en:
“Heden is U een redder geboren”.

 

Menselijke beschouwing


Het mooie in dat evangelie is
dat er een Goddelijk perspectief is
én dat een menselijke beschouwing zich opdringt.
Want als we het menselijk bekijken,
stelt het allemaal niet veel voor
met die familie en dat Kind:
een Keizer Augustus in het verre Rome
hoeft maar een handtekening te zetten
en het leven van deze mensen staat totaal op zijn kop.
Zo weinig hebben zij te vertellen.
Ze móeten gaan
en de geboorte vindt plaats bij de dieren.
Nee, dat is geen teken van reddende macht,
tenminste: in onze mensenogen.
Hoe kan een kind van deze mensen
iemand redden?
Een lachertje, zo lijkt het.

Maar het feit dat vrijwel niemand meer
aan keizer Augustus denkt
en honderden miljoenen mensen
de naam van Jezus dagelijks aanroepen
en Hem als hun voorbeeld en verlosser zien
en Hem proberen na te volgen,
maakt ons duidelijk
dat het niet zo is
als je met menselijk ogen kijkend,
zou verwachten.

Door geloof geïnspireerd

Dezer dagen uitte een onderzoeker
zijn verontrusting in de krant:
kerkelijke mensen zijn tweemaal vaker vrijwilliger
dan niet-kerkelijke mensen.
Hoe moet dat nu Nederland
steeds onkerkelijker wordt?
En hoeveel honderdduizenden mensen
zetten zich in voor mensen in arme landen
- vaak waar niemand anders dat doet -,
geïnspireerd door hun geloof in Jezus Christus?
Zeker, mensen van de kerk hebben ook veel kwaad gedaan,
maar dat is niet de inspiratie die van Jezus is uitgegaan,
die inspiratie is: “Hebt elkaar lief,
zoals ik U heb liefgehad”,
Geloof, hoop en liefde
daar komt het op aan!

Goddelijke logica

Nee, niet die “almachtige” keizer Augustus,
maar dat kleine Kind van Bethlehem
heeft de grootste kracht en macht!
Terwijl toch dat Kind geen wapen heeft opgepakt
en geweld steeds consequent heeft afgewezen!
Geen wapens, geen ordetroepen,
geen macht, geen geweld
heeft Hij gewild.

Dat is de goddelijke logica!

Het is de zachte kracht van de liefde,
de kracht van de overtuiging, van Zijn woord
en bovenal de kracht van Zijn offer,
het offer van Zijn leven,
dat dit tot stand heeft gebracht.

Een band...

In zekere zin geldt dat ook voor ons:
Hoe krijgen ouders een band met hun kinderen?
Door de liefde!
Door hun verbondenheid met hen
in allerlei kleine en grote, concrete dingen;
door wat zij voor hen over hebben!
Doordat zij aan het bed van hun kind zaten
toen het ziek was,
door dat kleine gesprekje, die belang­stel­ling
en hartelijke aandacht.
Het zit ‘m vaak in kleine dingen...

Liefde is niet het romantische gevoel,
maar dat je er voor iemand bent.

Wij mensen denken vaak dat macht telt.
“Hoeveel divisies heeft de paus?”
vroeg Stalin
toen iemand hem zei
dat het de paus goed zou doen
als hij wat menselijker zou zijn.

Er is een menselijk perspectief
en er is een goddelijk perspectief.

Woord, licht

Vanmorgen hebben we het begin
van het Johannes evangelie gehoord.
Dat gaat over een Woord waardoor alles geworden is
en over een licht
dat in het duister schijnt.
Zo is God, zo is Jezus Christus,
Hij is licht en het Woord
op zoek naar mensen die Hem aanvaarden...
Maar, staat er dan,
dat woord wordt gesproken
en dat licht is in de wereld gaan schijnen,
toch nam de wereld het niet aan....


God is ons niet verschenen
met macht en majesteit,
maar heel eenvoudig en verborgen,
in een Kind en een mens die lijdt.

En zo is kerstmis voor ons
een uit­no­di­ging om
eenvoudig en nederig
dat woord te overwegen
en dat licht in ons hart te laten schijnen
en zo met dat Kind,
met Jezus,
op weg te gaan
naar de Vader....

Terug