Arsacal
button
button
button
button


Een moment van bezinning....

nieuws - gepubliceerd: maandag, 31 december 2018
Een moment van bezinning....
Zonnewende
Zonnewende

De laatste dagen van het jaar mocht ik in de stilte doorbrengen van enkele bezinningsdagen. Ik was daarvoor te gast in Zonnewende, waar het goed toeven was... Het was goed aan het einde van 2018 nog even biddend en overwegend terug te kunnen kijken. Ik wens U allen een goed uiteinde en een zalig en gezegend 2019!

Ik had het geluk in dit huis van Opus Dei aan te mogen sluiten en de uitstekende inleidingen mee te kunnen maken, onder meer over de eenvoud en nederigheid, over vriend­schap en naasten­liefde en over Maria, om maar enkele thema's te noemen die mij bijzonder aanspraken.

Deze zondag vierden we het feest van de heilige Familie met het evangelie van de terugvinding van Jezus in de tempel, nadat Maria en Jozef drie dagen in angst hadden gezeten omdat zij Jezus niet konden terug vinden. In de homilie heb ik erbij stil gestaan dat hier niet gaat om een opstandige puber die tegen het gezag van zijn ouders in gaat.

Op de eerste plaats is Jezus natuurlijk de Heer en zijn wij Hem gehoorzaamheid verschuldigd, niet Hij aan ons. Maar het is wel waar dat Hijzelf gekozen heeft voor de kleinste plaats en voor onderdanigheid. En het wordt duidelijk dat Jezus de bar mitswa - leeftijd heeft bereikt en zelf godsdienstig-verant­woor­de­lijk is geworden. Het wordt de ouders nu nog duidelijker dat zij een geheim dienen, dat hen overstijgt. Dat laatste is ook in onze contacten met 'gewone' mensen te bedenken: mensen zijn geen bezit van ons, zij moeten niet doen wat wij willen, wij dienen een geheim.

Ieder mens is naar Gods beeld en gelijkenis geschapen met een eigen roeping en zending. Het evangelie van deze dag (Lc. 2, 41-52) mag ons dus ook eraan helpen denken dat wij dienaars zijn van dat geheim in onze mede-mensen.

Terug