Arsacal
button
button
button


Bevrijd toen de tijd daar was...

Nieuwjaarsdag, Hoogfeest van Maria moeder van God

overweging_preek - gepubliceerd: dinsdag, 1 januari 2019
kapel in Vogelenzang in kerstsfeer
kapel in Vogelenzang in kerstsfeer
kathedraal bij de start van 2019
kathedraal bij de start van 2019
Bevrijd toen de tijd daar was...

Nogmaals wens ik aan iedereen die dit leest van harte een zalig en gezegend nieuwjaar! Op nieuwjaarsdag heb ik de heilige Mis gevierd bij de zusters van Casa Carmeli, ja inderdaad, die van ‘Bad habits, holy orders’. Na de Eucha­ris­tie hebben we nog even wat nagepraat over hun ervaringen. Van oud op nieuw hadden we 2019 ingeluid in de kathedraal met gebed en klokgelui, dat maar net boven alle knallen uitkwam...

Behalve de kapel van de zusters Carme­lie­tes­sen van het Goddelijk Hart in Vogelenzang, xiet U op de foto's ook het interieur van de kathedraal bij de overgang van 2018 naar 2019.

Hoewel ik zelf alleen wat flitsen van de eerste uitzending had gezien, heb ik van veel mensen positieve reacties gehoord op de afleveringen van ‘Bad habits, holy orders’, waarbij nogal wat mensen toevoegden dat ze de Nederlandse versie veel hoger waardeerden dan de Engelse of Vlaamse format van dit programma (die ik ook niet heb gezien). In ieder geval hoop ik van harte dat de vier afleveringen iets goeds en moois mogen doorgeven (dat denk ik wel).

Op Nieuwjaarsdag, octaafdag van Kerstmis, vierden we wereldvredesdag en het hoogfeest van Maria, moeder van God.

HOMILIE

Oudste tekst

De tweede lezing van vandaag
was de oudste tekst die in het Nieuwe Testament
over Maria te vinden is.
Paulus is er aan het woord
en hij schrijft over de komst in deze wereld
van Gods Zoon
die ons vrij maakt,
zodat wij niet langer slaaf zijn.
Dat gebeurde in de volheid van de tijd
en Gods eigen Zoon
werd geboren uit een vrouw.
Hier wordt Maria dus genoemd of aangeduid.

Volheid van de tijd

Die woorden “volheid van de tijd”
maken duidelijk
dat alles wat er gebeurde
volgens Gods plan was.
Het gebeurde op Gods eigen tijd,
toen de tijd “vol” was,
volgens Zijn plan.
Dat woord mag ons op deze eerste dag
van het nieuwe jaar
veel vertrouwen geven,
want God heeft voor alles een tijd.
Die woorden “volheid van de tijd”
roepen het begin van de tijd op,
dus toen God hemel en aarde heeft geschapen,
en het roept op dat de mensheid
heeft moeten wachten
terwijl zij in slavernij verkeerde.
Had God de mensen niet eerder kunnen bevrijden,
had Hij hen niet eeuwen vroeger
kunnen verlossen?
Zeker, dat had Hij gekund.
God had ons op allerlei manieren
en in allerlei tijden kunnen verlossen,
maar Hij heeft dat gedaan
“toen de volheid van de tijd gekomen was”.

Mysterie

Wanneer is de tijd vol?
Wanneer is Gods tijd gekomen?
Voor ons blijft dat een groot mysterie.
Het geldt voor zoveel zaken die we zien:
oorlogen, rampen,
de moeilijkheden die we zelf meemaken,
het lijden dat wij moeten doorstaan.
Wanneer zal Gods tijd gekomen zijn
om ons daarvan te bevrijden?
Wij weten het niet.
“Gij kent dag noch uur”.
Alleen krijgen we af en toe
een klein tekentje
dat God met deze wereld
en met ons eigen leven bezig is.
Zoals Maria dat krijgt
in de geschiedenis van de geboorte
van haar Kind in Bethlehem
als ze hoort
wat de herders hebben gezien en ervaren:
een hemels licht, engelen,
de aankondiging van een Redder die was geboren,
een lied
over Eer aan God en vrede op aarde...
Maria, zo staat er,
bewaarde al deze woorden in haar hart
en overwoog ze bij zichzelf.

Tekentjes

Dat is precies wat wij ook niet na moeten laten.
God geeft ons kleine tekentjes
van Zijn aanwezigheid en werkzaamheid:
probeer ze te zien,
overweeg ze
en bewaar ze in uw hart.
Het zijn deze tekens die de Heer ons geeft
om ons te sterken in vertrouwen
en om ons te helpen te volharden, vol te houden
in tijden van beproeving
en van uitzien naar de dag
waarop voor ons de ‘volheid van de tijd’ gekomen is.

En blijf daarbij altijd bedenken
dat alles al ten goede is gekeerd,
de uitkomst is al beslist
door de menswording,
het leven, lijden, sterven en verrijzen
van onze Heer Jezus Christus.

Een vrouw

Dat Paulus in zijn brief aan de Galaten
zó over Maria spreekt: “een vrouw”,
moeten we niet zien als een vorm van minachting
en ook betekent het niet dat Maria er niet toe doet,
dat het een willekeurige vrouw had kunnen zijn.
Dat wordt al weersproken door het feit
dat heel de mensheid heeft moeten wachten
op de geboorte van déze vrouw:
toen pas was de volheid van de tijd,
die God had bepaald, gekomen.
Nee, eerder moeten we dit verstaan
vanuit de betekenis van de hele tekst:
het gaat om de verlossing van de zonden,
van de slavernij die was ingetreden
aan het begin van de tijd
bij de zondeval,
toen een vrouw in het paradijs aan haar man die vrucht aanbod
- symbool van de hoogmoed en de opstand tegen God -.

Slaaf

Het boek Genesis, boek van de Schepping,
heeft het in het paradijsverhaal
niet over Eva, maar over “de vrouw”;
in zekere zin staan die man en die vrouw
voor alle mensen
wat zij daar doen in het paradijs
heeft gevolgen voor iedere mens.
In plaats van groter en machtiger dan God zelf te worden,
wat de verleiding was geweest,
werd de mens slaaf van kwaad en zonde,
door de keuze die hij had gemaakt.
Zo gaat het vaak in het leven van mensen:
we maken soms keuzes,
waardoor we denken iets te bereiken
voor onszelf: grootheid, macht, geluk,
maar in feite brengen ze ons niets goeds;
het was in feite een ik-gerichte keuze geweest
en die maakt ons tot slaaf.

Een nieuwe vrouw...

Maar in de volheid van de tijd
kwam opnieuw “een vrouw”.
Zij wist in eenvoud en nederigheid
Gods tijd af te wachten en te verwachten
en mee te werken met Zijn plan van verlossing.
Zij boog haar hoofd, zij sprak haar “ja”
Zo werd zij de Moeder van God...

Nieuwjaarswens

Van harte wens ik U een zalig nieuwjaar
en dat God U zegene mag
om in dit nieuwe jaar
Zijn tijd te verwachten en geduldig af te wachten,
de tekens te overwegen die Hij u geeft
en mee te werken met Zijn plan
van verlossing.
Zalig nieuwjaar!

Terug