Arsacal
button
button
button


Bezoek van bisschop Arseny

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 5 januari 2019

Vrijdag 4 januari bracht Zijne Excellentie Bisschop Arseny van de Koptisch orthodoxe kerk in Nederland mij een hartelijk en broederlijk bezoek.

Samen met de heren Happy Megally en Abdel Youssef van de Koptische kerk mocht ik bisschop Arseny ver­wel­ko­men. Het was een gelegenheid om mijn medeleven te tonen met de aanslagen die de Koptische christenen in Egypte steeds weer - ook zeer recent - te verduren hebben.

Het aantal Koptische christenen neemt in Nederland de laatste jaren sterk toe en dat betekent dat deze Kerk nieuwe kerk­ge­bouwen zoekt om hun gelovigen in te kunnen ontvangen voor de heilige Liturgie. Onlangs hebben de Koptische christenen de Sint Jozefkerk in Bussum overgenomen en de gelovigen in die plaats zijn blij dat de klok van de kerk luidt en honderden gelovigen toestromen om er de Liturgie te vieren. De katholieke kerk beschouwt de oosterse christenen, die ons geloof en de sacramenten delen, als zusterkerken.

In Egypte ligt een bijzondere pelgrimsroute: die van de vlucht van de heilige familie in Egypte. We spraken ook over de mogelijkheid om die route samen te gaan volgen.

Bisschop Arseny bracht een fraai geschenk mee dat hij op de foto presenteert.

Terug