Arsacal
button
button
button


Aanvaarding ambt van Bisschop-coadjutor op 11 januari

St. Nicolaasbasiliek, Amsterdam

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 5 januari 2019

Er was al langer geleden voorzien dat dit jaar de nieuwjaars­re­cep­tie van het bisdom Haarlem-Amsterdam zou worden voorafgegaan door een Evensong, een soort vespers, in de Sint Nicolaas­basi­liek tegenover het Centraal Station van Amsterdam. Dat komt nu goed uit, want een bisschop-coadjutor moet “bezit nemen van zijn ambt”. Dat zal ik doen bij die gelegenheid.

“In bezit nemen”

Dat “bezit nemen van zijn ambt” gebeurt volgens canon 404 par. 1 van de Codex - het wetboek van canoniek recht - doordat de bisschop-coadjutor per­soon­lijk of door een vertegen­woor­diger zijn benoemingsbrief toont aan de diocesane bisschop en het consultorencollege. De kanselier moet erbij aanwezig zijn om er een akte van op te maken. De taken van het consultorencollege worden in de Nederlandse bisdommen vervuld door het kathedraal kapittel, dat betekent dus dat ik of iemand namens mij de benoemingsbrief zal tonen aan mgr. Jozef Punt en het kathedraal kapittel. De secretaris van het kapittel en deken van Amsterdam, Ambro Bakker sma, zal de brief daarna in vertaling voorlezen.

Zal het op tijd klaar zijn?

Het wordt nog even spannend of de pauselijke bulle op tijd gereed zal zijn. De benoeming werd vlak voor Kerstmis bekend gemaakt, op de laatste werkdag van de Romeinse curie, die nu de draad van het werk weer gaat oppakken en het officiële document in gereedheid moet brengen. De Con­gre­ga­tie van de Bis­schop­pen heeft echter alle mede­wer­king beloofd en het komt goed uit dat ik nog twee dagen in Rome ben, mede in verband met een Apos­to­lische Visitatie die ik recent heb afgesloten.

Tijd en plaats

De Evensong begint om 15.45 uur in de Sint Nicolaas­basi­liek (de kerk links op de foto), die bij de uitgang van het Centraal Station in Amsterdam ligt. Daarna volgt de op zich gebruikelijke (nieuwjaars)receptie in het Barbizonhotel dat er naast ligt (Olofkapel). Op de foto rechts, het gebouw met de vlaggen.

Wat nu met Arsacal?

De benoeming tot bisschop-coadjutor houdt in dat ik niet langer hulp­bis­schop en titulair bisschop van Arsacal ben. Natuurlijk roept dat de vraag op of de naam van deze website veranderd moet worden. Wie daar goede gedachten over heeft, is van harte uitgenodigd om die te laten horen! Ik ben in ieder geval nog emeritus-bisschop van Arsacal, zoals iemand me zei, dus voorlopig zal ik de naam maar zo laten...

Terug