Arsacal
button
button
button
button


Dank voor alle goede wensen!

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 18 januari 2019
De akte die van de plechtigheid is opgemaakt
De akte die van de plechtigheid is opgemaakt
De Nuntius leest zijn officiële tekst
De Nuntius leest zijn officiële tekst
Het portret dat door een vriend van mij is gemaakt
Het portret dat door een vriend van mij is gemaakt

Naar aanleiding van mijn benoeming tot bisschop-coadjutor en de ‘installatie’ tijdens de Evensong op 11 januari, heb ik vele felicitaties gekregen, langs alle wegen die daarvoor tot onze beschikking staan. Het lukt me niet om iedereen per­soon­lijk te bedanken en daarom wil ik dat doen langs deze weg.

Dank

Veel mensen hebben gereageerd met een kaartje, een e-mail, berichtjes via social media of per­soon­lijk. Tijdens de nieuwjaars­re­cep­tie mocht ik vele handen drukken, er waren meer dan 650 mensen en hoewel we ruim drie uur handen hebben geschud, lukte het toch lang niet iedereen om ons te bereiken. Dat is aan de ene kant jammer, maar het was natuurlijk wel mooi dat er zoveel mensen waren uit alle delen van ons bisdom en daarbuiten. En dan waren er nog de nodige mensen die om allerlei redenen verstek moesten laten gaan. Ik kijk er in ieder geval heel goed op terug en ik bedank ook de mensen die gekomen zijn, sommige ook nog met een attentie, waarvoor eveneens mijn dank!

Die er akte van opmaakt...

Zoals ik eerder heb geschreven, heeft de Apos­to­lisch Nuntius met de bevoegdheden die hij daarvoor heeft een document opgesteld waarmee de ‘inbezitname’ kon plaats vinden, omdat de pauselijke bulle - waarvan wel de tekst is voorgelezen door deken Ambro Bakker - er nog niet zo snel kon zijn.

Van die inbezitname moet officieel akte worden opgemaakt waarvoor de kanselier, dr. Bart Putter, verant­woor­de­lijk­heid heeft gedragen. Die akte vindt U hiernaast (klein foutje: ‘Collegio’ moet zijn: ‘collegii’). Zodra de officiële bulle is binnen gekomen, wordt ook de tekst daarvan gepubliceerd.

Verrassing

Gisteren­avond werd ik verrast door een goede vriend - die naast zijn werk als raadsheer, veel schildert - met een door hem geschilderd portret. Het was voor mij een hele verrassing toen hij laatst opbelde en me vertelde dat hij dit had gemaakt. Ik vind het per­soon­lijk erg knap gedaan en het bisdom heeft zo alvast iets om op te hangen als ik er niet meer ben.

Terug