Arsacal
button
button
button
button


Aankomst paus Franciscus in Panama

Donderdag 24 januari

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 24 januari 2019

De Nederlandse jongeren begonnen de dag met de catechese die mgr. Everard de Jong heeft gegeven. Hij was ook de hoofd­cele­brant en predikant in de Eucha­ris­tie­viering. Hoogtepunt van de dag ervoor was - behalve de Mis - toch wel de aankomst van paus Franciscus in Panama City. Wat een feest was dat! Op deze donderdag werd de paus verwelkomd door de jongeren.

Vliegveld 

Woensdag kwam de paus tegen de avond op het vliegveld aan waar hij zeer hartelijk welkom geheten werd door de president van de Panamese republiek en het kabinet, door Panamese dansers en een groep uitverkoren gelovigen. De diaken van de parochie waar de Nederlanders zijn, mocht er ook bij zijn. Onderweg stapte de paus over in de pausmobiel en daarmee reed hij door de stad waar een enorme menigte langs de straten stond om hem te begroeten (zie foto’s).

CNN

De Spaanse versie van CNN stond vlak bij me langs de kant om verslag te doen. De sfeer was zeer goed en hartelijk, er werd gezongen (godsdienstige liederen) en sommige mensen waren al meer dan vier uur tevoren langs de weg gaan zitten om een plaatsje vooraan te bemachtigen!

Catechese

De donderdag­ochtend begon met het ontbijt dat ik samen met kardinaal Arborelius van Stockholm gebruikte. Er zijn veel over­een­kom­sten in de Scandinavische landen met Nederland en de kardinaal spreekt door zijn studieverblijf in Vlaanderen nog goed Nederlands.

Mgr. Everard de Jong gaf de catechese, waarbij hij inging op de dienst­baar­heid naar aanleiding van de woorden van Maria: Zie de dienstmaagd des Heren. Interessant en mooi vond ik hoe de bisschop met een filmpje liet zien dat de dienst­baar­heid in de natuur zelf inge­schapen is, tot in de cellen toe. 

Virgiliusbier

Van twee jongeren uit De Noord kreeg ik een fles Virgiliusbier mee om die de paus aan te bieden, maar ik heb ze wel erop voorbereid dat dit waar­schijn­lijk niet zou lukken.

La Voz...

Na de heilige Mis vertrokken we weer van de catecheselokatie naar het hotel in Panama stad, waar we ons voor­be­rei­den op de welkomstceremonie voor paus Franciscus. De bis­schop­pen kregen een plaats toegewezen die wel zicht op het podium had maar toch nog ver van de paus af was. Het bier aan de paus aanbieden, lukte me zeker niet. Maar ik ontmoette hier wel leden van de katholieke Spaanse rockband La voz de desierto (de stem uit de woestijn), die op de WJD was gevraagd om concerten te geven. Aan hen heb ik de fles overhandigd, we hadden een leuk gesprekje en voor de jongeren kreeg ik een CD mee.

De openingsceremonie was goed georga­ni­seerd en nu kwam ook de echte wereld­jonge­ren­dagensfeer goed op gang: een grote enthousiaste menigte begroette paus Franciscus, er was muziek en een toespraak van de paus waarin hij de jongeren onder meer opriep bruggenbouwers te zijn en geen bouwers van muren.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug