Arsacal
button
button
button
button


Kijk maar naar Maria...

Wereldjongerendagen: Maria, model van christen-zijn

overweging_preek - gepubliceerd: dinsdag, 29 januari 2019
Santa Maria La Antigua, mozaiek in de luchthaven-kapel
Santa Maria La Antigua, mozaiek in de luchthaven-kapel
Kapel van het vliegveld
Kapel van het vliegveld

Op woensdag 23 januari, tijdens de Wereld­jonge­ren­dagen, heb ik na de catechese een homilie gehouden over Maria, moeder en gelovige, model voor ons allen.

De Wereld­jonge­ren­dagen stonden dit jaar in het teken van Maria die haar “Ja, hier ben ik” uitsprak met de woorden: “Zie de dienstmaagd des Heren, Mij geschiede naar Uw woord”, thema van deze WJD. Santa Maria La Antigua (zie foto) is de patrones van Panama.

 

Kijk maar naar Maria...

Als je wilt weten wat God van jou verwacht,
hoef je maar naar Maria te kijken.
Maria is een mens als wij,
maar zij heeft ook helemaal
de wil van God gedaan.

Ideale gelovige

Je kunt echt zeggen:
Maria is de ideale gelovige,
de beste leerling van Jezus.
Zij is ook Zijn Moeder,
zij heeft Hem opgevoed,
zij heeft met Hem meegewerkt,
Je kunt zelfs zeggen
dat we Jezus aan Maria danken,
want God heeft haar laten vragen
en zij heeft “ja” gezegd,
maar tegelijk is zij een leerling,
een leerling van Jezus.
Dus, als je christen wilt zijn,
als je als goede gelovige mens wilt leven,
kijk dan naar Maria.

Geen automaat

Trouwens ook als je daarbij hulp wilt hebben:
vraag het aan Maria.
Dan komt het goed.
Maar vraag het niet één keer.
Maria is geen automaat
waar je een euro in stopt
en dan komt er iets uit.
Maria gaat een weg met jou,
want bij geloof hoort vertrouwen
en vertrouwen moet groeien,
vertrouwen vraagt een band.
Dus vraag het duizend keer,
totdat zij echt een moeder voor je is,
want - sorry - dat moet groeien.

1. Open voor Gods wil

Wat kunnen we van Maria als gelovige leren?
De engel kwam bij haar en vroeg haar,
Maria zei “ja”.
Zij stond open voor Gods wil.
Dat is het eerste:
sta alsjeblieft open voor Gods wil,
doe niet zomaar je eigen wil.

2. Voor anderen klaar staan

Daarna ging Maria meteen op pad
omdat ze gehoord had van de engel
dat haar nicht Elizabeth zwanger was.
Zij stond meteen voor haar klaar.
Dat is dus het tweede:
sta alsjeblieft klaar voor anderen,
wees een mens voor anderen,
cirkel niet om jezelf,
maak de wereld een beetje mooier!

3. Wees dankbaar

Bij Elizabeth zingt Maria een lied,
dat we meestal “Magnificat”noemen,
naar het woord waarmee dat lied in het Latijn begint.
Het is een lied van dank en lofprijzing aan God.
Daar heb je het derde kenmerk van een christen:
Leef met dankbaarheid,
breng je te binnen wat je gekregen hebt,
iedere dag is een cadeau,
kijk om je heen, realiseer het je,
wees vrolijk als een Panamees en bedank.
Wees een dankbaar mens!

4. Draag je lijden met Jezus

Jezus werd geboren in een stal,
Maria en Jozef moesten vluchten met het Kind
en de oude Simeon zei haar:
“Een zwaard zal je ziel doorboren”
omdat ze veel te lijden kreeg.
Jezus zag zij mishandeld en gedood
als een crimineel.
Maar Maria liep niet weg,
zoals veel van de apostelen deden,
zij stond daar stilletjes onder het kruis,
met Jezus verbonden.
Dat is het vierde kenmerk van een christen:
Soms zit het je tegen,
ga je door een moeilijke tijd,
loop niet weg, keer je niet af,
maar ga onder dat kruis van Jezus staan,
met Maria
en verbindt je pijn met die van Hem.

Hoe anders...

Uit alles wat Maria heeft gedaan
sprak liefde voor Jezus, voor God en voor ons.
Wat een totaal andere sfeer
komt er vandaag uit het evangelie naar ons toe:
Je mag op sabbat niet werken
en de Farizeeën staan te gluren
of ze Jezus niet kunnen betrappen
dat Hij iets zou doen,
zodat ze Hem aan kunnen klagen.
Want ze zijn jaloers en afgunstig,
ze moeten Hem niet.
Alles precies tegen­over­ge­steld
aan de insteek en de houding van Maria.
Jezus doet niets,
de enige die wat doet is die man
met die zieke hand.
Hij steekt zijn hand uit,
maar dat kun je toch geen werken noemen!?
Voor de Farizeeën is het al genoeg,
ze maken plannen om Jezus te doden.

Wees anders...

Doodt de jaloezie en de afgunst
als die in je hart opkomt.
Wees een christen als Maria:
wees open voor God en bereid,
sta klaar voor een ander, wees dienstbaar;
en leef dankbaar;
wordt niet kwaad als je pijn voelt,
neem het aan met Maria en Jezus.
Amen

Terug