Arsacal
button
button
button
button


Wat moet je doen om een wonder te krijgen?

Op bezoek bij Italiaanse gemeenschappen

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 3 februari 2019
Altaar in de kapel in Amsterdam
Altaar in de kapel in Amsterdam

In ons bisdom Haarlem-Amsterdam zijn vele migranten- en anders­ta­lige gemeen­schappen. Deze zondag was ik bij de Italiaanse gemeen­schap, die zondags om 12.00 uur de H. Mis viert in de dagkapel van de Onze Lieve Vrouwekerk in Amsterdam.

De gemeen­schappen

Al ruim 27 jaar is pater Tommaso de Jong ofm conv. (* 1932) de zielzorger van de Italiaanse gemeen­schap, die voor Eucha­ris­tie viert in Amsterdam, Den Haag en Leiden. Deze zondag heb ik de Mis gevierd eerst in Amsterdam en 's middags ook in Den Haag. De vaste gemeen­schap in Den Haag is groter en daar trof ik voor de Mis flinke catechese groepen voor de kinderen (bij elkaar tegen de vijftig kinderen); in Amsterdam variëren de aantallen meer; in het toerisme seizoen is het veel drukker.

Een oordeel klaar...

Ik heb gepreekt over het evangelie(Lc. 4, 21-30): de mensen van Nazaret denken Jezus te kennen en hebben hun oordeel wel klaar maar kunnen niet zijn goddelijke afkomst en zending onderkennen. Dat is heel herkenbaar: in het eigen dorp hebben mensen over elkaar vaak een oordeel klaar en het is niet gemakkelijk van een bepaald stempel af te komen. Maar de apostel Paulus nodigt ons uit (1 Kor. 13) alles vanuit de liefde te bezien. Ook God zelf kijkt naar ons met liefde en ziet in ons Zijn gaven en de roeping die Hij ons heeft gegeven. Jezus deed bij de mensen van Zijn stad niet de wonderen die Hij elders deed, want zij konden Gods werk niet onderkennen.

Geef mij te eten!

Wat moeten we doen om de wonderen van God te kunnen ontvangen? Het wordt duidelijk in de voorbeelden die Jezus geeft van de beide mensen die wonderen mochten ervaren. De weduwe van Sarepta uit Sidon had niets meer te eten behalve een klein beetje meel dat zij voor haar en haar kind wilde klaar maken. Daarna zou zij sterven.Toen kwam de profeet Elia die haar vroeg: Geef mij te eten. Zij deed het en daaruit sprak vertrouwen, een genereus hart en liefde. Dit zijn drie belangrijke eigen­schappen voor een mens om wonderen te kunnen verkrijgen! Voortaan zou zij altijd voldoende te eten hebben.

Gekwetste trots

Vervolgens sprak Jezus over de Syriër Naäman, een belangrijk man, met macht en gezag bekleed, maar hij was ziek: hij leed aan melaatsheid. daarom kwam hij naar Israël om de profeet Elisa te bezoeken die hem wellicht zou kunnen genezen. Maar de profeet gaf hem op afstand de opdracht zich in de rivier onder te dompelen, hij nam niet eens de moeite naar hem toe te komen. Dit raakte Naäman, zijn trots was gekwetst. Even leek het of hij kwaad en beledigd om zou keren om weer naar huis te gaan, maar toen overwon hij toch zijn gekwetste trots en deed wat hem gezegd was. Hij werd genezen. Hieraan zien we hoe belangrijk het is om trots te over­win­nen en nederig en eenvoudig te zijn. Wie eenvoudig en nederig is, kan wonderen verkrijgen. Wie trots en hooghartig is gaat met legen handen naar huis.

Dus...

Dus: vertrouw, laat de liefde je leiden, wees vrijgevig en wees eenvoudig, nederig van hart. Dan zul je Gods werk kunnen onderkennen en Zijn wonderen kunnen ervaren.

Terug