Arsacal
button
button
button
button


Vlaamse en Nederlandse bisschoppen bijeen

in Mechelen

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 19 februari 2019
Vlaamse en Nederlandse bisschoppen bijeen
(foto: T. Scholtes s.j.)
Vlaamse en Nederlandse bisschoppen bijeen
Vlaamse en Nederlandse bisschoppen bijeen
(foto: T. Scholtes s.j.)

Ieder jaar komen de bis­schop­pen van Vlaanderen en Nederland een keer samen. Dit jaar was die bijeenkomst in Mechelen bij kardinaal Jozef de Kesel, voorzitter van de Belgische bis­schop­pen­con­fe­ren­tie. Overleg, gebed, de maaltijd en ontmoeting waren de ingrediënten van deze dag.

Om 10.30 uur ontmoetten de bis­schop­pen elkaar bij een kop koffie of thee. Na het informeel weerzien begon het overleg met als nieuwe gezichten de hulp­bis­schop van Mechelen-Brussen, mgr. Koen Vanhoutte, en de bisschop van Roermond, mgr. Harrie Smeets. De meeste bis­schop­pen konden hierbij aanwezig zijn, enkele bis­schop­pen ontbraken door andere verplichtingen. De bis­schop­pen bespraken thema's die beide conferenties aangaan, zoals de plaats van de Eucha­ris­tie in het kerkelijk leven, de reorganisatie van de parochies en pastorale eenheden, integratie van vluchtelingen, nieuwe evangelisatie en parochie-opbouw e.d.

Het ochtend­pro­gramma werd afgesloten met het gezamenlijk gebeden en gezongen Middaggebed, waarna we gezamenlijk de maaltijd hebben gebruikt.

Het was een goed broederlijk samenzijn met een hartelijke ontvangst door het aartsbisdom van Mechelen-Brussel.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug