Arsacal
button
button
button


Vierde aflevering Kruiswegwandeling Volendam geopend

Een mooie vastenervaring van 6 maart t/m 22 april

overweging_bezinning - gepubliceerd: woensdag, 6 maart 2019
samen met de kinderen die de wandeling mee hebben geopend
samen met de kinderen die de wandeling mee hebben geopend
Den heer De Wit heet ieder welkom
Den heer De Wit heet ieder welkom
Collage van de uitbeelding van het lijdensverhaal door kinderen
Collage van de uitbeelding van het lijdensverhaal door kinderen

Op Aswoensdag was ik ’s middags in Volendam om de Kruisweg­wan­de­ling te openen samen met leerlingen van een basis­school. Dit mooie gebeuren vindt dit jaar voor de vierde keer plaats. Wat kunt U ervan verwachten?

De veertien staties van de 150 jaar oude kruisweg van de Vincentius­kerk - die normaal niet te zien zijn omdat in de huidige kerk andere kruiswegstaties hangen - worden dit jaar voor de vierde keer op veertien plaatsen in Volendam neergezet. Nieuw is dit jaar dat ook enkele bijzondere stukken uit het museum voor religieuze kunst in Uden worden geëxposeerd. Aan de hand van een fraai uitgegeven boekje kan de route worden gelopen en bij iedere statie is een eigentijdse over­we­ging voorzien. De wandeling begint in het Zorg­cen­trum Sint Nicolaashof (Sint Nicolaashof 1).

Kinderen van basisscholen hebben op hun eigen manier het lijden van Jezus verbeeld en de band gelegd met de ervaringen van de mens van heden. In de Sint Vincentius­kerk en in de Mariakerk hangen fotocollages die daarvan zijn gemaakt.

Bij de opening op Aswoensdag in de Vincentius­kerk waren een viertal leerlingen aanwezig die lieten horen hoe zij de kruisweg van Jezus met deze tijd en hun eigen leven konden verbinden.

De kruisweg­wan­de­ling is een initiatief van de familie Kras - die de staties in bezit heeft - en de familie De Wit.

Meer info is te vinden op www.kerkvolendam.nl of bij de VVV in Volendam

Over­we­ging


Rozen verwelken
tijden vergaan
maar Gods liefde voor de mensen
zal altijd blijven bestaan.

(Frans van Eeden (+ 1977))


De kruisweg van Jezus vindt plaats midden in het leven:
Hij draagt zijn kruis door de stad,
Hij loopt door een dichte menigte.
Jezus wordt onderweg geslagen, bespot,
Hij valt en staat weer op, tot drie keer toe,
maar Hij wordt ook getroost
door de vrouwen van Jeruzalem,
Zijn moeder, Veronica;
er zijn mensen die meeleven onderweg, vooral de vrouwen..

In Volendam is met de kruisweg wandeling
de kruisweg geplaatst waar die thuis hoort:
midden in het leven,
met dank aan de families De Wit en Kras.

Die kruisweg herinnert ons aan moeilijke momenten
in het leven van de wereld, van Volendam, van onszelf.
Want de kruisweg staat ook in ons leven geplant.

Wie deze wandeling gaat drukt ver­bondenheid uit
met mensen die lijden;
als je gevallen bent, zul je bedenken:
laat ik opstaan
ik moet weer gaan staan, ik moet verder.
Als bij je boven komt wat mensen je hebben aangedaan,
sta je op deze wandeling daarin niet alleen;
en het zal de dank­baar­heid in je op kunnen roepen
als je denkt aan mensen die veel voor je hebben betekent,
die langs onze weg stonden op moeilijke momenten.
De kruisweg is een zware weg.
Tegelijk is die kruisweg een weg van hoop,
van verlossing en bevrijding.
De weg van Jezus is onze weg.
Je bent niet alleen....


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug