Arsacal
button
button
button
button


Wij verdienden het ook niet...

Gods zorg voor ons en de zorg voor de naaste

overweging_preek - gepubliceerd: woensdag, 6 maart 2019

Aswoensdag markeert het begin van de Veertigdagentijd. Het askruisje dat we tijdens de Mis ontvangen wijst ons op de vergankelijkheid van al het aardse. Gebed, vasten en aandacht voor de naaste zijn leidend bij het verleggen van de focus van onszelf weg naar God en de medemens.

In de kathedraal heb ik deze dag gevierd en voor deze viering waren heel wat mensen gekomen, de bezetting deed niet veel onder voor een gewone zondag, alleen waren er nu aanmerkelijk meer jonge mensen aanwezig en dat deed me extra goed.

Homilie


Deze dag aan het begin van de veertigdagentijd
wordt onze aandacht gevraagd
voor drie
voor een christen
fundamentele zaken:
het geven van aalmoezen,
bidden en vasten.

Aalmoezen

Door het geven van aalmoezen,
een gave aan wie arm is
en gebrek lijdt,
ver­plaats je je even
in de situatie van iemand
die weinig of niets heeft.
In grote steden als Amsterdam
of zelfs in Haarlem
zien we mensen die dakloos zijn,
daar hoef je niet voor naar het buitenland.
Misschien is die persoon
aan drank of drugs verslaafd,
misschien is die persoon
geestelijk niet in orde
of heeft hij het aan zichzelf te danken
dat hij in deze omstandigheden verkeert,
misschien is hij te lui om te werken,
we kunnen er van alles van denken
maar wij weten dat niet
en het is een mens.
Mensen kunnen door allerlei oorzaken
- vaak buiten hun schuld -
op straat komen.

Wij verdienden het ook niet

Als wij iets met liefde geven,
geven we iets aan Jezus zelf,
want wat we aan de minsten doen,
doen we aan Hem;
en als we vermoeden
dat een persoon onze gave niet verdient
of die zelfs zal verkwisten,
mogen we denken
aan Jezus zelf
die ons alles gaf,
terwijl we niets verdienden:
Zijn liefde was een antwoord
op de zonde en het kwaad
en Zijn gaven worden nog steeds
vaak verspild.

Verstrooiingen

Ook het gebed is een kernbegrip
voor deze veertigdagentijd.
Door het gebed richten we ons hart op God,
we maken onze aandacht vrij voor Hem.
Vaak merken we dan op
hoezeer we door verstrooiingen
in de greep gehouden worden,
onze gedachten gaan allerlei kanten uit.
Dit wil eigenlijk zeggen dat we ons druk maken
over allerlei dingen,
die we vaak toch niet in de hand hebben.

Loslaten

Ook dat hoort bij deze vastentijd:
leren loslaten, overgeven.
Vertrouw dat God ook voor je zorgt.
En daar komt bij:
hoe belangrijk is het nu eigenlijk echt?
Miljoenen mensen lijden honger,
verkeren in oorlog, moeten vluchten,
worden onderdrukt,
Zijn het daarbij vergeleken
dan niet vaak “peanuts”
waar wij ons druk over maken?

Vasten is wel populair


Het derde begrip van deze dag is vasten.
Dat wordt gelukkig wel weer populair,
al doen velen het voor de lijn
en voor de gezondheid.
Maar we kunnen er ook een hoger doel in leggen!
Vasten maakt ons los
van materiële behoeften
en het eigen ik;
zo opent het de geest voor God.
Vasten werkt zuiverend.

Niet voor de schijn

Doe het niet voor het oog van de mensen,
zegt Jezus erbij,
ga in uw binnenkamer,
in het verborgene,
doen het niet voor de mensen,
voor de uiterlijke schijn.

Terug