Arsacal
button
button
button
button


Hij kwam om mee te maken wat wij mee maken

Bij La Vie in Zeewolde

overweging_preek - gepubliceerd: zaterdag, 9 maart 2019

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd was ik ’s middags bij het R.K. Centrum La Vie in Zeewolde om daar de heilige Mis te vieren. Het evangelie van deze dag sloot mooi aan bij deze plaats waar veel mensen innerlijke heling en menswording zoeken en vinden.

 

Homilie

Alles kwam Hij met ons delen...

God heeft ons leven willen delen,
daarom is Hij op het kerstfeest geboren
in de stal van Betlehem,
mensgeworden in het kleine kind Jezus.
God heeft alles met ons willen delen,
niet alleen de leuke kanten van ons leven,
maar juist vooral de moeilijkere dingen,
zodat wij naar Jezus kunnen kijken
en ons aan Hem op kunnen trekken,
niet alleen in voorspoed
- dan voel je vaak niet eens zozeer dat je dat nodig hebt;
dan leef je toch gemakkelijk wat meer voor het vaderland weg -
maar ook in tegenspoed.
Hij is ons leven komen delen
zodat wij een voorbeeld hebben
waarnaar we kunnen kijken
en kunnen leren hoe je als mens goed leeft
en hoe je goed kunt reageren op de dingen die je overkomen,
met de hulp van Zijn genade.

We ontmoeten een Mens

Jezus doet natuurlijk een heleboel dingen,
tekens en wonderen,
en Hij spreekt vele woorden
om Zijn Bood­schap over te brengen,
maar op de allereerste plaats
ontmoeten wij een Mens,
waar wij ons altijd aan kunnen optrekken,
een mens die ons naar God leidt,
naar vrede en geluk,
naar een mens­waar­dig bestaan,
naar de hemel.

Het mooiste studieboek

Daarom maakt Jezus alles mee wat wij mensen meemaken
aan gevoelens en ervaringen,
en wel vooral de moeilijke dingen,
zoals eenzaamheid,
verlaten en verworpen worden door je familie, je vrienden en kennissen;
pijn voelen of weten dat je ten dode bent opgeschreven,
geen steen hebben om je hoofd op neer te leggen,
moeten vluchten, bedreigd worden, eruit vallen,
alles vinden we terug in dat leven van Jezus.
Daarom is het mooiste studieboek
het evangelie
en gaat het belangrijkste examen van ons leven
over de innerlijke kennis,
de kennis van ons hart,
die we hebben opgedaan uit het leven van Jezus.
Dat examen is ons leven zelf,
daar bewijzen we elke dag opnieuw,
met vallen en opstaan,
met Gods hulp,
wat we van Hem hebben opgestoken,
wat er in ons hart van is blijven hangen.

Iedere bekoring gaat over het "ik"

Jezus ondergaat vandaag bekoringen.
Ook dat is zo'n menselijke realiteit;
ook dat is weer zoiets
waar je het als mens moeilijk mee kunt hebben,
waar je mee worstelt.
Misschien is het eerste wat dit gebeuren ons meegeeft
wel dit:
er zijn in je leven bekoringen,
dingen die verleidelijk zijn,
die je trekken,
maar die je toch moet zien te mijden
omdat ze je op een doodlopende weg brengen.
Waar gaan bekoringen dan over?
Wat kun je een bekoring noemen?
Laten we maar in dit evangelie kijken.
Iedere bekoring gaat over het "ik".
Jezus wordt bekoord om Zijn ego uit te vergroten
en zijn leven in dienst te stellen van Hemzelf,
van Zijn "ego", zijn "ik",
om Zijn wondermacht te gebruiken
om stenen te veranderen in brood als Hij honger heeft;
om te streven naar macht voor zichzelf
over alle koninkrijken van de wereld;
om tot God te bidden alsof die je knechtje is
in plaats van andersom.

Die weg loopt dood...

Waar leef je voor?
Waar doe je het voor?
Wat wil je bereiken?
Steeds wil dat "ik" zich laten gelden
en pas later ervaar je:
die weg van het "ik" loopt dood.
Jezus maakt die bekoringen zelf mee.
Zo wil Hij ons bemoedigen
om sterk te zijn en radicaal.
Jezus antwoordt op iedere bekoring onmiddellijk
met een zin uit de bijbel, uit de heilige Schrift
om aan te geven dat je in je leven
duidelijke principes moet volgen,
waarin Gods wil tot uiting komt.

Een weg ten leven...

Alleen al door dat te doen,
verlaten we het terrein van het "ik".
We stellen een Ander centraal,
die ander heet God,
Vader, Zoon en heilige Geest:
om het leven door God gegeven te leven
naar het voorbeeld van Jezus de Zoon,
in de kracht van de heilige Geest.
.

Terug