Arsacal
button
button
button
button


Amerikaanse katholieke studenten op bezoek in Haarlem

nieuws - gepubliceerd: zondag, 10 maart 2019

Deze dagen is een groep katholieke uni­ver­si­teits­stu­denten uit de Verenigde Staten op bezoek in Haarlem. Rond hun bezoek zijn verschillende activiteiten georga­ni­seerd.

Zondag­avond was er een ‘potluckdinner’ in het bisschopshuis. De jongeren (en ouderen) van de Haarlemse parochies waren uitgenodigd om kennis te maken met de jongeren van FOCUS, een organisatie van katholieke studenten, die onder meer tot doel heeft jaarlijks een bezoek te brengen aan een buitenlands bisdom en daar evangeliserende en andere activiteiten te ontplooien en in contact te komen met de jongeren.

Deze zondag namen zij deel aan de H. Mis in de Sint Josephkerk in Haarlem, maandag doen zij klusjes in de kathedraal. Ook is er straatevangelisatie voorzien en een avond van barm­har­tig­heid in de Josephkerk met uit­stel­ling en biecht­gele­gen­heid. Kapelaan Johannes van Voorst tot Voorst is de contact­persoon en coördineert de activiteiten. Na Haarlem gaan de studenten ook enkele dagen naar Sittard waar Amerikaanse Dominicanessen werkzaam zijn.

Zondag­avond bezocht ik de groep en maakte ik kennis met de jongeren die nog wat moe waren van de lange reis: ze waren die ochtend pas aangekomen en onmiddellijk met een mooi programma begonnen.

Terug