Arsacal
button
button
button


Reunie wereldjongerendagen: mooie ervaringen delen

bij de Boomkerk in Amsterdam

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 16 maart 2019

Zaterdag 16 maart was ik in de zaal van de Boomkerk (H. Franciscus van Assisi) in Amsterdam waar de jongeren die naar de Wereld­jonge­ren­dagen waren geweest, een reünie hielden. Ook aan de Missionary School werd nog even aandacht besteed.

Eerst was ik bij de uitwisseling van de ervaringen in deel­groepen per bisdom. Ik ben bij de groep van ons eigen bisdom geweest. De contacten met de gastvrije Panamese mensen en met hun geloof en betrokkenheid bij het kerkelijk leven heeft de jongeren bijzonder geïnspireerd. Natuurlijk werden ook de wereld­jonge­ren­dagen zelf als inspiratie genoemd en verschillende jongeren wisten zich nog wel het een of ander van de toespraken van de paus te herinneren. Nog steeds zijn er veel contacten met panama: foto's worden gepost en uitgewisseld op sociale media en op de reünie werd een filmpje opgenomen om de Panamese mensen te bedanken en hen naar Nederland uit te nodigen.

Joost van der Vlugt vertelde daarna het een en ander over de Missionary School. 21 maart is er een informatie-avond in het bisschopshuis bij de kathedraal in Haarlem. Daarna hebben we gebeden. iedereen kon vrij gebeden formuleren voor de mensen die de WJD tot zo'n mooie ervaring hadden gemaakt. De nodige jongeren namen daarna deel aan het programma van de Stille Omgang.

Terug