Arsacal
button
button
button


Besturencursus van start

voor kerkbesturen, PCI's en geïnteresseerden

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 23 maart 2019

Zaterdag 23 maart werd de nieuwe editie van de besturen­cursus in Heiloo geopend met twintig deelnemers. Deelnemers zijn bestuursleden van parochie­besturen en PCI's en mensen die geïn­te­res­seerd zijn om voor zo'n taak in de kerk be­schik­baar te zijn.

In de Mis werd het evangelie van de verloren zoon (of: de barmhartige vader) gelezen. De beide zonen van die vader verwachten cadeautjes van hun vader. De jongste zoon claimt alvast maar de erfenis, de oudste zoon vindt diep in zijn hart dat de vader hem iets terug moet geven voor alles wat hij voor hem en het bedrijf doet. Maar dat is niet christen-zijn! Jezus nodigt ons uit Hem te volgen door ons kruis op te nemen en de hemelse Vader te dienen.

Na de Mis begon het programma van de cursus met een inleiding die ik heb gegeven rond de thema's van de gespreksnotitite van het bisdom "Kerk in een verander(en)de samenleving". Ik heb gesproken over de noodzaak van evangelisatie en het nemen van initiatieven om een bredere groep mensen dan alleen de kerk­gangers aan te spreken, over de noodzaak om gemeenchappen eerst te helpen om te ervaren dat zij gemeen­schap kunnen zijn in een breder verband dan alleen de oude parochie, alvorens over de mogelijke sluiting van een kerk te spreken. Het belang van het juist en correct volgen van de procedure. Ik heb genoemd dat de samen­wer­kings­ver­banden van parochies moeten groeien en dat we daar heel organisch stappen in zetten. Ik heb het belang genoemd van het overzicht over de bredere regio om te kunnen zien hoe ded parochies in die streek naar de toekomst kunnen gaan. De vitaliteitsscan, de gespreksnotitie en alle impiut van het bisdom wil de besturen helpen om keuzes te maken en bespreekbaar te maken wat er moet gebeuren om naar de toekomst toe te gaan.

Marius van der Knaap verving de econoom van het bisdom en sprak over de finaciële zaken, de vitaliteitsscan en andere onderwerpen. In de middag kwamen nog andere onderwerpen aan de orde, maar daar kon ik niet meer bij aanwezig zijn. Deelnemers aan de cursus van het jaar daarvoor ontvingen een certificaat.

Het programma van deze cursus blijkt ieder jaar weer op veel enthousiasmne te kunnen rekenen bij (kandidaat)bestuurders die de cursus als een goede onder­steuning beschouwen

Terug