Arsacal
button
button
button
button


Diploma's Sint Bonifatius instituut uitgereikt

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 23 maart 2019 - 136 woorden

Zater­dag 23 maart zijn in het kader van de studie­dag van het Sint Boni­fa­tius instituut in Vo­ge­len­zang de diploma's uit­gereikt voor de beëindi­ging van de basis cursus, de minor of de major-oplei­ding. Van harte fe­li­ci­te­ren we alle geslaag­den!

Om 12.30 uur kwamen de stu­den­ten van het instituut in de tuin­zaal van de Tiilten­berg bijeen waar de kan­di­da­ten, vaak met een aantal fami­lie­le­den, naar toe waren geko­men om hun dipoloma te ont­van­gen. Na een inlei­ding van studieprefect drs. Diedeirk Wienen, mocht ik de diploma's uitreiken aan de kan­di­da­ten.

De geslaag­den zijn:

  • Marieke Al - basis­vor­ming major,
  • Iris Maas - Bremer - basis­vor­ming major,
  • Irene Koster - Schouten - basis­vor­ming minor.

Het diploma voor het afron­den van de minor werd uit­gereikt aan

  • Johan Gierlings,
  • Lies Hamaker - Zwiers,
  • Monique Stouthart - Holkenborg,
  • Martijn Truijens.

 

Van harte proficiat!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug