Arsacal
button
button
button
button


bereikbaarheid via e-mail weer in orde

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 25 maart 2019 - 87 woorden

E-mail werkt weer naar behoren. Ik kreeg ver­schil­lende vragen en opmer­kingen over de bereik­baar­heid van mij­zelf en andere mensen die op het bisdom werken. Het bisdom is momenteel bezig met de migratie van de pro­gram­matuur naar een eigen server en daar zijn kin­derziektes mee verbon­den! Maar dat is nu voor ik.

Wanneer U me na don­der­dag­och­tend een e-mail hebt gestuurd, is het goed te controleren of die is aan­ge­ko­men. Als u geen ant­woord hebt gekregen is dat waar­schijn­lijk niet zo. Nu moet alles dus weer goed werken.

Terug