Arsacal
button
button
button
button


Alphacursus blijft in trek

bij de Apostelkerk in Beverwijk

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 2 april 2019 - 178 woorden

Dins­dag 2 april was ik in Beverwijk waar pastoor Henk Niesten met een team van mede­wer­kers jaar­lijks een Alpha­cur­sus or­ga­ni­seert. Dit doet hij al voor de twin­tigste keer. Toch blijven de mensen komen. Wat is er zo aan­trek­ke­lijk aan deze avon­den?

Tijdens de Alpha-avon­den is er een sfeer van ge­meen­schap en geloof. Dat wordt bevor­derd door de ge­za­men­lijke maal­tijd. Het is mooi om ie­der­een weer te spreken en dit contact is een stimulans voor het geloof. Ik was er deze avond om over de kerk te spreken. Er waren 43 deel­ne­mers, weer een mooie groep. De avond werd afgewisseld met zang (Clara en Dick zorg­den voor de muzikale be­ge­lei­ding), de catechese over de kerk was bijna in inter­view-vorm, een ver­slagje van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen door Jeroen en een aan­kon­di­ging van het Celebrate Festival door Arnold van Berkel.

Een mooie, aan­trek­ke­lijke avond, meer gericht op geloofs­ge­tui­ge­nis dan op studie of zo.

En toen ik terug kwam in Haar­lem in het bis­schops­huis was daar een volle zaal aan het luis­te­ren naar de bijbel­ca­te­che­se van kape­laan Johannes van Voorst.

Het geloof is niet dood...

Terug