Arsacal
button
button
button
button


De nieuwe Bavo bloeit! begint

kathedraal rijkelijk met bloemen versierd

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 3 april 2019 - 178 woorden

Vanaf vrij­dag 5 april is de ka­the­draal over­dag geopend en toe­gan­ke­lijk om de bloemen te bewon­de­ren die in het kader van De nieuwe Bavo bloeit daar zijn opge­steld. Het is een tot be­zin­ning uit­no­di­gende bloemen­ten­toon­stel­ling. Vrij­dag is er vanaf 10.00 uur tot 12.30 uur een ouderen­dag met om 12.30 uur een Eucha­ris­tie­vie­ring met kar­di­naal Simonis.

De bloem­ver­sie­ring vindt ieder jaar plaats wanneer het bloemencorso door de regio trekt. Li­tur­gisch valt het nu iets min­der gelukkig, maar met de versie­ring is wel reke­ning gehou­den met de li­tur­gische tijd. Zo is het mid­den­schip vooral versierd met het goren dat bij Palm­zon­dag past.

Vandaag - woens­dag - ben ik even wezen kijken naar de voor­be­rei­dingen: het Wellant­col­lege en andere vrij­wil­li­gers zijn druk bezig om er een fraai geheel van te maken.

Er is ook een nieuwe bloe­menspeur­tocht be­schik­baar die de bloemen laat ont­dek­ken die het hele jaar in de kerk te bewon­de­ren zijn: in de ka­the­draal zijn veel bloemen in steen ver­werkt.

Na een bezoek op don­der­dag vlak voor de ope­ning, voeg ik nog enkele foto's toe.Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug