Arsacal
button
button
button


Afspraken getekend over verlening Akte van bekwaamheid Godsdienst

voor basisschoolleraren

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 3 april 2019
Ondertekening van de overeenkomst
Ondertekening van de overeenkomst
Afspraken getekend over verlening Akte van bekwaamheid Godsdienst

Op woensdag 3 april was de jaarlijkse ontmoetings- en inspiratiedag van de Vereniging Katholieke Leraren Opleidingen (VKLO) in de Thomas More hoge­school in Rotterdam. Na de Algemene Leden Vergadering heb ik samen met de voorzitter, Taeke van de Akker, afspraken getekend rond de verstrekking van de Akte van Bekwaamheid.

Ook de voorzitter van de NKSR, diaken drs. Titus Frankemölle was hierbij aanwezig, evenals een aantal bisschoppelijk gedelegeerden en natuurlijk de PABO-docenten godsdienst/ levens­beschouwing en vertegen­woor­digers van de verschillende PABO's.

Basis­schoolleraren die in het katholiek onderwijs werkzaam zijn dienen te beschikken over een zogenaamde Akte van Bekwaamheid die aangeeft dat de leraar een vorming heeft voltooid om katholieke godsdienst/ levens­beschouwing te kunnen geven aan de basis­school.

Voor het traject naar de akte van bekwaamheid toe is in 2014 door een project­groep in onderlinge samen­wer­king van VKLO en Bisschoppelijk gedelegeerden een Kennisbasis godsdienst/ levens­beschouwing vastgesteld, in overleg met de Nederlandse bis­schop­pen. Hiervan maken drie concepten deel vanuit, die een invalshoek vormen voor het bespreken van thema’s en die herkend kunnen worden in bij­voor­beeld een bijbelverhaal: Contingentie, Transcendentie en Traditie. Sinds 2014 is voor deze kennisbasis een implementatie traject bezig en worden visitaties gehouden, waarbij de bisschoppelijk gedelegeerden betrokken zijn.

Nu zijn er afspraken gemaakt over de verstrekking van de Akte van bekwaamheid en de betrokkenheid van de Bisschoppelijk Gedelegeerden hierin, waardoor de samen­wer­king van de PABO's met die bisschoppelijk gedelegeerden en dus met de bisdommen en de kerk wordt versterkt.

In de middag bezochten we de nieuwe commu­ni­teit van jongere Dominicanen die zich in Rotterdam bij citykerk Het Steiger heeft gevestigd. Daar werden we welkom geheten door pater Richard Steenvoorde. Hij vertelde over de opbloei van de orde in Nederland met nieuwe roepingen. De Dominicanen zijn vorig jaar met een wandeltocht door Nederland naar hun nieuwe klooster toe gegaan. Binnenkort komen er twee broeders bij die nu nog in Fribourg studeren.
Ook dat was een mooi en inspirerend onderdeel van deze dag!

Terug