Arsacal
button
button
button
button


Vastenactie Pelgrimswandeling ging langs Gein en Vecht

'Wandelen over water

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 13 april 2019 - 181 woorden

De vas­ten­ac­tie ging dit jaar over de bete­ke­nis van water, na­tuur­lijk met name in ont­wik­ke­lings­lan­den, maar ook dichter bij huis: de jaar­lijkse, drie­daag­se vas­ten­ac­tie wan­de­ling rond Weesp, had dit jaar als thema: ‘Wandelen over water’. Dat gebeurde let­ter­lijk doordat bruggen over Gein en Vecht wer­den over­ge­gaan, maar ook door de inhoud van de be­zin­nings­mo­menten tij­dens de pelgrims­tocht.

Op zater­dag­och­tend heb ik meegelopen met de bijna tach­tig deel­ne­mers. De meesten van hen had­den er al twee dagen wan­de­len op zitten: per dag zo'n twin­tig kilo­me­ter, dit jaar in de streek rond Weesp, Muiden, Nederhorst den berg, Nigtevecht enz., een prach­tig gebied dat zich goed leent voor een pelgrims­rou­te die water als be­zin­nings­the­ma heeft.

Voor pelgrims­lei­der Guus Prevoo was het - althans in deze hoe­da­nig­heid - waar­schijn­lijk de laatste keer, omdat zijn pensione­ring in zicht komt.

Maar ik zou me kunnen voor­stel­len dat hij toch nog wel graag meeloopt, want de sfeer is goed en al lopende komen er allerlei mooie gesprekken tot stand. Maar een deel van de tocht wordt in stilte gegaan, het gaan tenslotte om een be­zin­nende pelgrimage.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug