Arsacal
button
button
button


Hoe weet je dat er een basis is voor een relatie?

Palmzondag in Heemskerk

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 14 april 2019
De Mariakerk in Heemskerk
De Mariakerk in Heemskerk
De Mis gaat beginnen!
De Mis gaat beginnen!
resten van de lunch...
resten van de lunch...

Op Palm­zondag wordt wereld­jonge­ren­dag in de bisdommen gevierd. In ons bisdom gebeurde dat dit jaar in Heems­kerk. De feestelijke Eucha­ris­tie­viering was in de Mariakerk waar veel kinderen met Palmpaasstokken aanwezig waren en aansluitend daaraan was er voor de jongeren een programma over het huwelijk als roeping met getuigenissen van enkele echtparen. Ook in de Mis kwam de vraag naar voren: Hoe weet je of er een basis is voor een relatie?

Kapelaan Teun Warnaar en rector Jeroen de Wit concelebreerden. Jongeren deden de lezingen en de voorbede, het kinderkoor heeft gezongen en de kerk was goed gevuld.

Na de heilige Mis ging het jongeren­pro­gramma verder bij de kerk met de lunch en tijd voor ontmoeting buiten, waarna de getuigenissen van echtparen in de Esplanadezaal van de parochie werden gegeven.

Op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam staat een mooie foto-serie van deze dag

Homilie

Zwijgen

Natuurlijk gaat alles best wel makkelijk
als je voortdurend wordt toegejuicht
bij alles wat je doet:
O, wat ben je geweldig,
wat doe je dat goed!
Je bent fantastisch!
Vroeger was de cultuur in de gezinnen
in Nederland vaak
om te zwijgen, niet over dingen te praten.
Inhoudelijke gesprekken werden er weinig gevoerd.
- dat je verdriet had of pijn,
dat je met iets zat,
dat je onzeker bent,
wat je had ervaren,
dat je het moeilijk hebt met die of die,
enzovoorts:
in veel gezinnen werden die zaken
niet besproken
en misschien is dat eigenlijk
in heel wat gezinnen
nog wel zo.
Welk kind durft het thuis te zeggen
als het op school gepest wordt, bij­voor­beeld?
En ook werden er vroeger ook niet zo gauw
complimentjes uitgedeeld.

Een beetje uiterlijk...

Dat is misschien wel wat veranderd.
We hebben namelijk iets
van de Amerikaanse leefstijl overgenomen
waar je al “great” en “marvellous” bent
als je nog maar net bent binnen gekomen.
Maar ook dat is een beetje uiterlijk,
zoals je op social media
altijd goed en perfect probeert over te komen.
Daar prikken we wel een beetje doorheen.

Een basis voor een relatie

Waar je echt iets aan hebt dat is
wanneer iemand je steunt
door dik en dun,
iemand die naast je staat,
die je trouw is,
als die niet zijn belang­stel­ling heeft verloren
als er iets serieuzers op tafel komt,
als je elkaar van steun kunt zijn
als het tegenzit,
als de interesse blijft als het leven niet zo leuk is.
Als dan de “click”er is en die is weder­zijds
en je kunt de diepere dingen van het leven delen,
je geloof, je hoop en je liefde,
dan weet je dat je verder kunt gaan,
is er een basis zelfs voor een relatie, voor een huwelijk.

En waardeer elkaar.

Trouwen met Jezus

Wat dat betreft zijn wij mensen
flink tekort geschoten.
Want Jezus vergelijkt zijn relatie
met ons, zijn volk, zijn mensen
met een huwelijk;
de kern van de Mis,
met de consecratiewoorden over brood en wijn,
zijn eigenlijk een soort trouwbelofte
van Jezus aan ons:
“Dit is mijn lichaam
voor jullie gegeven;
dit is mijn bloed,
voor jullie vergoten,
een altijddurend verbond”.
Ter communie gaan is dus
bijna een soort trouwen.
Als de priester zegt: “Het lichaam van Christus”
is ons “Amen” het “Ja, ik wil” een vaste relatie met Jezus.
Ga er maar voor, “for better and worse”!

Wat is het waard?

In deze Mis horen we het allebei:
Het begon met de Palmtakken
en talloze mensen die roepen:
“He is great, He is marvellous”,
Hosanna!
O, ze vinden Hem zo tof.
Maar wat dat echt waard is,
of er wel echt een relatie is,
zien we een paar dagen later
als iedereen zijn belang­stel­ling verliest:
in slaap valt, weg loopt op afstand blijft.
Wat was de vriend­schap waard?
Niet zo veel, want ze laten Hem allemaal vallen
of blijven maar op afstand.

Negatieve berichten over de kerk

Het is in deze tijd misschien niet heel gemakkelijk
om katholiek te zijn.
De kerk is vaak negatief in het nieuws
en mensen haken af, kerken worden leger,
de relatie wordt verbroken,
precies als toen overigens,
toen Jezus eens aan zijn leerlingen vroeg:
“Willen jullie soms ook heengaan...?”
En hoeveel stonden er onder het kruis?

Wat doe je?

Het Palmtakje dat we hebben gekregen
stelt ons als het ware die vraag:
het lichaam van Christus moet lijden,
Blijf je erbij of ga je nu heen?
Was het iets uiterlijks:
“He is marvellous, He is great”
of zoek je een band, van hart tot hart,
heeft zijn woord je iets te zeggen
en bespreek je met Hem
heel gewone en serieuze zaken,
vreugden, zorgen en verdriet?
Zijn woord zal je voeden,
Zijn sacrament geeft je leven
en wie door dalen heengaat
komt tot grotere hoogten...

Terug