Arsacal
button
button
button
button


Honderd geestelijken bij Chismamis in Haarlemse kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 17 april 2019 - 159 woorden
De gelovigen stromen binnen voor de Chrismamis
De gelovigen stromen binnen voor de Chrismamis
Hier worden de H. Oliën in kleine flesjes gedaan voor de parochies
Hier worden de H. Oliën in kleine flesjes gedaan voor de parochies
Honderd geestelijken bij Chismamis in Haarlemse kathedraal

Woens­dag­avond 17 april werd in de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo de Chrisma­mis gehou­den, de vie­ring waarin pries­ters hun beloften vernieuwen en de oliën wor­den gewijd die bij de toedie­ning van de sacra­menten wor­den gebruikt. Er waren veel gelo­vi­gen, waar­on­der veel pries­ters en diakens...

In een volle ka­the­draal en ten overstaan van 82 pries­ters en 20 diakens en na­tuur­lijk emeritus hulp­bis­schop Jan van Burg­ste­den en mij­zelf celebreerde bis­schop Jozef Punt de Chrisma­mis, waarin de ziekenolie, de cate­chu­me­nenolie en het heilig chrisma wor­den gewijd. Het chrisma wordt gebruikt bij het heilig vormsel, na de doop en bij de pries­ter­wij­ding, de ziekenolie bij de zie­ken­zal­ving en de cate­chu­me­nenolie voor­af­gaand aan het doopsel.

Het was een mooie en fees­te­lij­ke plech­tig­heid waarin de bis­schop een bemoe­digende preek hield die opriep om te ver­trouwen op Gods heilige Geest en Zijn Voor­zienig­heid wat er ook gebeurt.

Na afloop was er in het bis­schops­huis nog een ont­moe­ting voor de pries­ters waar veel gelegen­heid was voor in­for­mele ont­moe­ting.

Terug