Arsacal
button
button
button
button


Priestervakantie zomer 2019 naar Valpré

Donderdag 11 t/m vrijdag 19 juli 2019

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 18 april 2019 - 350 woorden

Groot­semi­narie St. Wil­li­brord nodigt alle pries­ters van harte uit om mee te gaan op de pries­ter­va­kan­tie. We hebben wederom een prach­tige locatie gevon­den! De bestem­ming wordt deze keer Valpré in mid­den Frank­rijk.

Maximaal ontspannen

De reis is uit­druk­ke­lijk opgezet als vakantie en niet als retraite. ’s Ochtends is er normaal­ge­spro­ken een ge­za­men­lijke Eucha­ris­tie­vie­ring met lau­den in de kapel. Gedurende de week zijn er uitstapjes voor de hele groep. Het staat u echter volle­dig vrij elke dag op uw eigen wijze in te vullen. U krijgt halfpension aan­ge­bo­den. ’s Avonds wordt voor aan­vang van het diner samen de vespers gebe­den.

Ge­za­men­lijk afreizen per auto

Zoals gebruike­lijk adviseren we om met elkaar in auto’s af te reizen naar Valpré. Te zijner tijd ont­vangt u de lijst met deel­ne­mers inclusief contactge­ge­vens zodat u een en ander onderling kunt afstemmen. De afstand vanaf Am­ster­dam naar Valpré is ongeveer 900 kilo­me­ter.

Op de don­der­dag­avond van 11 juli wordt u vóór 19.00 uur verwacht zodat u ge­za­men­lijk kunt deel­ne­men aan het diner. Vrij­dag­och­tend 19 juli na het ontbijt is het vertrek.

Pries­ter­re­traite

Veel deel­ne­mers doen ook graag mee met de jaar­lijkse pries­ter­re­traite geleid door pater Wilkens in Thorn. Deze retraite valt in 2019 helaas gelijk met de pries­ter­re­traite, van 14 t/m 20 juli. We wijzen u er echter op dat Pater Wilkens ook een retraite in Kortemark, België, geeft van 21 t/m 30 juli 2019.

Prijs en opgave

Verblijf is zoals vermeld op basis van halfpension. Elke deel­ne­mer krijgt een eigen kamer met douche en toilet. Deze reis kunnen we u aanbie­den voor de prijs van slechts € 615. Opgave is moge­lijk per e-mail via pklaver(AT)tilten­berg.org, met vermel­ding van uw adresge­ge­vens en tele­foon­num­mer tot uiter­lijk 1 juni 2019. Het aantal beschik­ba­re plaatsen is beperkt. Voor ver­dere vragen of opmer­kingen kunt u contact opnemen met de heer P. Klaver, or­ga­ni­sa­tor van de reis en mede­wer­ker van het Groot­semi­narie, telnr. 072-505 1288. Meer in­for­ma­tie vindt u ook op de hotel­web­site.

Gegevens van Valpré

locatie: VALPRE Lyon - BP 165
1 chemin de Chalin
69131 ECULLY CEDEX
tele­foon: +33 (0)4 72 18 05 05
e-mail: reception@valpre.com
web­si­te: www.valpre.com

 

Terug