Arsacal
button
button
button
button


Het was dringen voor de maaltijd

bij de zusters van Moeder Teresa

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 21 april 2019 - 147 woorden
Met de zusters van Moeder Teresa en van de Familie van Maria
Met de zusters van Moeder Teresa en van de Familie van Maria
Het kruis in de kapel
Het kruis in de kapel

Zondag­mid­dag 21 april bezocht ik - traditie­getrouw - de zusters van Moeder Teresa (offi­cieel: Mis­sio­na­rissen van de Naasten­liefde) voor de heilige Mis en de daarop­volgende maal­tijd voor de dak­lo­zen. Daar was het dringen.

Bij de Eucha­ris­tie­vie­ring in de volle kapel aan de Am­ster­damse Egelan­tiers­straat waren zusters van de Familie van Maria geko­men die met muziek en zang de Paas­mis opluister­den.

De maal­tijd daarna was zeer druk bezocht: de eet­zaal zat helemaal vol en ook in de gang en op de trap zaten nog een twin­tigtal mensen. Het is dui­de­lijk dat de maal­tij­den die de zusters bijna dage­lijks aan de armen geven in een behoefte voor­zien. Maar het gaat niet alleen om het eten, want de harte­lijke sfeer, de aan­dacht en het samen­zijn geeft ook iets van een thuis-zijn aan mensen die wat dat betreft veel missen.

Van­wege het Paas­feest mocht ik alle gasten een cadeautje overhan­digen.

Terug