Arsacal
button
button
button


Indonesische katholieken uit België en Nederland bijeen in Haarlem

Meeleven met slachtoffers in Sri Lanka

nieuws - gepubliceerd: maandag, 22 april 2019
Met de priesters
Met de priesters
Al geruime tijd voor het begin van de viering stroomde de kathedraal vol
Al geruime tijd voor het begin van de viering stroomde de kathedraal vol

Burge­mees­ter Jos Wienen en de Indonesische ambassadeur in Nederland waren aanwezig bij de Paas­vie­ring van de Indonesische Katholieken die vanuit heel België en Nederland naar de Haarlemse kathedraal waren gekomen. Een feestelijke viering in een volle kathedraal, maar tegelijk was er meeleven met de slachtoffers en hun families in Sri Lanka.

De feestelijke Eucha­ris­tie­vie­ring werd opge­luis­terd door de zang van het Indonesisch koor en er was een twaalftal priesters aanwezig om te con­ce­le­breren. Ver­te­gen­woor­digers van de Katholieke Indonesische gemeen­schappen plaatsten een kaars op de standaard aan het begin van de viering en droegen ook de offergaven aan.

Aan het einde van de Eucha­ris­tie­vie­ring heb ik een korte toespraak gehouden waarin ik stil stond bij het feest van pasen en van deze ontmoetingsdag en bij de gruwelijke aanslagen die in Sri Lanka hebben plaats gevonden op katholieke kerken en hotels en die meer dan drie honderd doden en honderden gewonden hebben veroorzaakt. Hoe kunnen deze aanslagplegers voor God verschijnen die zij eren als de Erbarmer?

Ook burge­mees­ter Jos Wienen hield een toespraak om de vele gasten te ver­wel­ko­men in zijn mooie stad Haarlem en meeleven tot uiting te brengen met de slachtoffers van de aanslagen in Sri Lanka. Ook de Indonesische ambassadeur ging op dit thema in en hij sprak de wens uit dat de vertgenwoordigers van alle godsdiensten zich in het spoor van Jezus zouden inzetten voor vrede en naasten­liefde .

Aan het einde van de Mis voor de zegen heb ik nog even verwezen naar de verklaring van Abu Dhabi die paus Franciscus met moslimleiders heeft ondertekend om een gemeen­schap­pe­lijke inzet voor broeder­schap onder alle mensen te bevorderen.

Hieronder een korte samenvatting van de woorden die ik - na een korte Indonesische groet en paaswens - tot de Indonesische gemeenchap heb gesproken:

"Het is een mooie traditie van de Inonesische gemeen­schap
om samen Pasen te vieren,
want Pasen is het centrale feest van ons geloof.

Kom binnen en geloof!
Terecht heeft de predikant al opgemerkt dat we allen mis­sio­na­rissen moeten zijn.
Uw geloof en Uw inzet zijn van groot belang
voor de opbouw van de katholieke kerk in Nederland.

Dat Christus verrezen is,
heeft mensen vreugde, hoop en uitzicht gegeven in moeilijke situaties.

Wij leven in vrede en vrijheid hier,
maar in veel landen lijden christenen onder vervolging en nood.

We willen vandaag in ons gebed denken
aan de nu al meer dan 300 slachtoffers van de aanslagen
op katholieke kerken en hotels in Sri Lanka
en aan de vele honderden gewonden

Dit soort aanslagen komt helaas ook in Indonesië voor.
Ik wil daarom vandaag aan alle christenen denken
die lijden onder vervolging
en het vaak niet gemakkelijk hebben.

Dat het Paas­feest alle mensen
vreugde en vrede mag geven
en vredevolle intenties;
laten we bidden voor de mensen
met verkeerde intenties van haat en geweld
dat zij tot inzicht en bekering mogen komen.

Ik wens U allen een mooie, gezegende feestdag toe!"

 

Terug