Arsacal
button
button
button
button


Bisschoppen en Priesterraad klimmen naar het licht

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 26 april 2019 - 107 woorden

Aan­slui­tend aan de ver­ga­de­ring van de pries­ter­raad beklommen bis­schop mgr. Jozef Punt, de leden van de pries­ter­raad en ikzelf de trappen naar de koepel en de gewelven van de ka­the­draal, op weg naar de luchtbrug die de beide torens tij­de­lijk verbindt.

Vanaf 1 mei is de ‘klim naar het licht’ zoals het eve­ne­ment wordt genoemd, open voor het publiek. Donder­dag 25 april was er een ope­ning met de burge­mees­ter en mij; vrij­dag 26 april waren de vrij­wil­li­gers van de ka­the­draal aan de beurt en de leden van de pries­ter­raad. Ook de bis­schop klom op­val­lend fit naar boven... Vanaf de torens kon het gezel­schap genieten van het mooie uit­zicht.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug