Arsacal
button
button
button


Stadsdiaken aangesteld voor Amsterdam

Presentatie in 'Nieuwe Augustinus'

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 8 mei 2019
Colm Dekker ontvangt zijn benoemingsbrief
Colm Dekker ontvangt zijn benoemingsbrief
Coen van Loon over zijn ervaringen met de We are here - mensen
Coen van Loon over zijn ervaringen met de We are here - mensen

Diaken Colm Dekker is per 1 maart 2019 begonnen als stadsdiaken voor Amsterdam met een aan­stel­ling van de bisschop van Haarlem-Amsterdam. De aan­stel­ling werd mogelijk gemaakt door de Caritas instellingen (PCI’s) van de Amsterdamse parochies. 8 Mei was ik in de St. Augustinus­kerk (‘De Nieuwe Augustinus’) aan de Kamperfoelieweg in Amsterdam Noord voor een pre­sen­ta­tie. Ook was er een schrijnend verslag over de We are here-groepen van onge­do­cu­menteerden.

Met dat verslag over de onge­do­cu­menteerden van We are here, die op ver­schil­lende plaatsen in de stad verblijven onder moeilijke om­stan­dig­he­den, begon de avond. Diaken Coen van Loon die de zorg voor hen vanuit de katholieke kerk coördineert, vertelde erover en dzijn verhaal is inderdaad schrijnend... De PCI Amstelland heeft veel gedaan om deze groep te helpen.

Onlangs mocht ik Colm Dekker tot diaken wijden in de Mozes en Aäronkerk aan het Waterloo­plein in Amsterdam. Daar is de Gemeen­schap van Sant’ Egidio gevestigd en Colm Dekker maakt deel uit van de Fraterniteit van Sant’ Egidio. Deze gemeen­schap heeft als doel en uitgangspunt de vriend­schap met de armen, die door concrete ac­ti­vi­teiten tot uiting wordt gebracht.

De aan­stel­ling van de stadsdiaken heeft tot doel om de caritas in Amsterdam meer gezicht te geven en coördinatie en samen­wer­king, alsmede gezamenlijke acties gemakkelijk mogelijk te maken en tevens de verbinding te leggen met Sant’ Egidio.

De stadsdiaken heeft dus tot taak bruggen te bouwen: de armen en mensen van de parochies samen te brengen die willen helpen, inspiratie te bieden, de hulpverlening in kaart te brengen, te coördineren en gezamelijke initiatieven te (doen) starten.

Op deze avond mocht ik Colm Dekker de benoemingsbrief overhandigen en ik heb daarbij enkele woorden gesproken en een gedeelte over de caritas en de zorg voor de armen als kerntaak voorgelezen uit de Apos­to­lische Exhortatie Evangelii Gaudium van paus Franciscus.

Terug