Arsacal
button
button
button
button


Heilig Vormsel in Purmerend

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 11 mei 2019 - 111 woorden
pastoor Marcelo in zijn kerk
pastoor Marcelo in zijn kerk
Het fraaie plafond van de kerk
Het fraaie plafond van de kerk
Heilig Vormsel in Purmerend

Vrij­dag 10 mei was ik in Purmerend om het heilig vormsel toe te dienen, het sacra­ment van de heilige Geest die gegeven wordt om de jongen en meisjes te sterken om in woord en daad getuigen te zijn van het geloof en te han­de­len met wijs­heid en onder­schei­dings­ver­mo­gen.

De vie­ring vond plaats in de HH. Nicolaas en Catharina­kerk aan de Kaas­markt in het centrum van Purmerend. Pastoor Marcelo Salao Rocha en kape­laan Mariusz Momot con­ce­le­breer­den. Hoewel er maar vijf vor­me­lin­gen waren, was het een mooie en fees­te­lij­ke Mis.

Van harte felici­teer ik de vor­me­lin­gen met de dag van hun vormsel. Dat de heilige Geest hen altijd mag blijven lei­den op goede wegen!

Terug