Arsacal
button
button
button


Van Lukas naar Paulus in Amsterdam West

Vormselviering op moederdag, zondag van de Goede Herder

nieuws - gepubliceerd: zondag, 12 mei 2019
met de Salesianen van Amsterdam
met de Salesianen van Amsterdam
De Lukaskerk
De Lukaskerk
De Pauluskerk, nu nog wat leeg....
De Pauluskerk, nu nog wat leeg....

Op zondag 12 mei was het vormsel van de parochie van de vier evangelisten, met de kerken die in Amsterdam Nieuw West gelegen zijn. Hier heb ik in de Lukas­kerk het vormsel toegediend aan acht kan­di­da­ten. Het was een van de laatste grotere vieringen in deze kerk, die over een aantal weken gaat sluiten.

De sluiting van de kerk is natuurlijk jammer en pijnlijk, maar ik had het idee dat de parochianen heel goed waren voorbereid. Eind van de maand zullen ze in processie naar de Paulus­kerk gaan, die 1,3 km verderop ligt. De Paulus­kerk was de afgelopen tijd gesloten om opgeknapt te kunnen worden en de bewoning van de paters Salesianen gereed te maken, die naast de kerk hun commu­ni­teit vestigen.

De opgeknapte Paulus­kerk zal druk worden bezocht: de Neder­landse parochie zal er kerken, daarna komt de Mis van de Poolse parochie met catechese en ontmoeting en tenslotte de Filippijnse Couples for Christ gemeen­schap. Éénmaal per maand viert bovendien de Oegandese katholieke gemeen­schap daar. Kortom, de wereldkerk in één huis.

De parochie is sinds twee jaar aan de Salesianen toevertrouwd, die hun commu­ni­teit sinds een dag of tien hebben gevestigd in de pastorie van de Paulus­kerk. Op dit moment omvat die gemeen­schap vier Salesianen, waarvan er drie priester zijn. De pastorie is voor deze bewoning gereed gemaakt.

Ook hier was de viering feestelijk met goede deelname vanuit de parochie, er waren 243 gelovigen aanwezig. Maar na de Neder­landse Mis stroomden de Poolse katholieken in nog groter getale toe voor hun viering.

De komende week gaan de parochianen al veel van de inboedel verhuizen naar de Paulus­kerk, die deze woensdagzal worden schoon gemaakt om de parochianen te ontvangen. De Salesianen doen veel werk onder jongeren en dat gaan ze ook rond de Paulus­kerk doen.

Ver­schil­lende vormelingen gaven even uiting aan hun teleur­stel­ling dat er geen groepsfoto op deze website komt. Ook ik vind het leuk om een indruk te geven van de vormelingen, maar om een foto te plaatsen moet ik (schriftelijke) toestemming van de ouders hebben. Zo zijn nu de regels, dus helaas...

Terug