Arsacal
button
button
button


Wie is God: herdershond of Goede herder?

Bid om roepingen!

overweging_roeping - gepubliceerd: zondag, 12 mei 2019

De vierde zon­dag van Pasen is de zon­dag van de goede herder. God, Jezus Christus is als een goede herder, die zorg heeft voor de schapen. Maar sommigen denken dat Hij de herders­hond is. Hoewel, een paar herdershon­den hebben we wel nodig...

Zater­dag­mid­dag maakte ik een wan­de­ling in een gebied rich­ting duinen. Daar stuitte ik ineens op een kudde schapen. De herder stond er tame­lijk ontspannen bij en keek vrien­de­lijk glimlachend naar haar dieren (in dit geval was de herder een vrouw). Twee herdershon­den ren­den luid blaffend om de kudde heen en hiel­den die zo bij elkaar. Toen ik dit tafereel zo zag moest ik onwil­le­keu­rig denken: veel mensen zien God als die herders­hond die streng de mensen in het gareel probeert te hou­den. Maar Hij is de goede herder die hen liefheeft en zelfs zijn leven voor hen geeft en naar wie je met vertrouwen toe mag gaan.

Als we het over de herders­hond hebben, denken we misschien eerder aan kape­laan Odekerke uit ‘Dagboek van een herders­hond’. De herders­hond: zo werd de jongere priester - de kape­laan - wel genoemd die als assis­tent van de pastoor overal op afging: naar de scholen, de vereni­gingen en organi­sa­ties en andere bij­een­komsten en die zelf catechese ver­zorgde voor de jon­ge­ren en de zorg had voor de mis­die­naars. Een veelzijdige taak en aan zulke priesters hebben we nog steeds gebrek, niet per se heel streng en altijd blaffend, maar wel heen en weer rennend om erbij te zijn, volledig man van God, benader­baar en benaderend...

Paus Fran­cis­cus sprak over de ‘nabij­he­den’ van de priester in zijn homilie bij de priester­wij­ding van Roepingen­zon­dag 2019. Sprekend tot de wij­de­lin­gen zei hij: "Dit zijn de ‘nabij­he­den’ die eigen zijn aan de priester: dicht bij God in het gebed, dicht bij de Bis­schop die jullie vader is, dicht bij het presbiterium, bij de andere priesters, als broeders, zonder elkaar te 'ontle­den' (kwaad spreken van elkaar) en dichtbij het volk van God".

Heer, zend arbeiders in uw wijn­gaard!

Terug