Arsacal
button
button
button
button


Internationaal vormsel in O.L. Vrouwekerk

voor alle leeftijden...

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 27 mei 2019 - 327 woorden
Internationaal vormsel in O.L. Vrouwekerk
(foto: Alfred / O.L.Vrouwekerk)
Internationaal vormsel in O.L. Vrouwekerk
Internationaal vormsel in O.L. Vrouwekerk

De vor­me­lin­gen in de O.L. Vrouwe­kerk te Am­ster­dam kwamen niet alleen uit alle windstreken, maar er waren mensen bij van alle leeftij­den. De oudste vor­me­ling was pas katho­liek gewor­den en een ge­waar­deerd lid van het koor, som­mi­ge vor­me­lin­gen ston­den vlak voor hun ker­ke­lijk huwe­lijk, andere waren ergens tussen de tien en de twin­tig jaar oud. Een vor­me­ling kon er niet bij zijn omdat de vlucht was vertraagd of afgelast.

Vor­me­lin­gen uit onder meer Italië, Ierland, indonesië, Engeland, Portugal en Neder­land, elf in getal, ont­vingen zon­dag 26 mei het heilig vormsel in de fraaie aan de Keizers­gracht gelegen kerk die ook wordt gebruikt door de Syrisch Orthodoxen, de Surinamers en de Italianen. De oudste, net katho­liek gewor­den kan­di­daat, kon niet gemist wor­den bij het koor, zodat hij nog even moest pen­de­len tussen altaar­ruim­te en doxaal.

Het is op zon­dag in de O.L. Vrouwe­kerk altijd passen en meten: de dag begint met de Syrisch orthodoxen die hun mooie H. Li­tur­gie vieren. Te­gen­woor­dig zijn er beeldschermen in de kerk aanwe­zig waarop de Neder­landse vertaling wordt geprojec­teerd van de li­tur­gische teksten. Pater Antonios Saliba was de cele­brant. Daarna volgt de Mis van de Neder­landse ge­meen­schap met een mooi koor en delen in het Latijn, daarna volgt de Suri­naamse ge­meen­schap met pastoor Igno Osterhaus en tenslotte is ’s mid­dags de Engels­ta­lige vie­ring. Intussen wordt aan het eind van de ochtend in de dag­ka­pel de Mis van de Ita­li­aanse gemeenchap gevierd met padre Tomaso. Dat is een mooi beeld van de kerk in ons bisdom: heel inter­na­tio­naal met levende mi­gran­ten­ge­meen­schappen.

De vormsel­vie­ring was een mooie en fees­te­lij­ke plech­tig­heid. Rector Rafael Ojeda leidde alles in goede banen en con­ce­le­breerde. Diaken Sibrecht Fieggen assis­teerde keurig. het is altijd fijn als een diaken goed weet wat hij moet doen.

Van harte proficiat aan deze vor­me­lin­gen! Dat de heilige Geest hen op Zijn wegen mag lei­den door het leven, op weg naar God!

(onderaan dit bericht zijn nog wat foto's van Afred toe­ge­voegd)


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug