Arsacal
button
button
button


Niet je perfectie, maar je overgave....

homilie bij de 28e zondag door het jaar B

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 14 oktober 2012
Opening van het Jaar van het Geloof in Heiloo; geheel rechts pastoor I. Garcia van Uitgeest
Opening van het Jaar van het Geloof in Heiloo; geheel rechts pastoor I. Garcia van Uitgeest (foto: Steef Pardoen)

Deze zondag was ik in Uitgeest, in de parochie van O.L. Vrouw Geboorte. De zeer goed verzorgde H. Mis stond in het teken van de opening van het jaar van het geloof en de vijftigste verjaardag van de opening van het tweede Vaticaans concilie. Ivan Garcia Ferman is pastoor in Uitgeest, deze week viert hij zijn 38e verjaardag.

Homilie - 28e Zondag door het jaar B

Wat is hij enthousiast, die jonge man die vandaag in het evangelie naar Jezus komt: Hij werpt zich op de knieën en enthousiast roept hij uit: “Goede meester, wat moet ik doen … “ Ja, dat is nog eens een gelovige, zou je zo zeggen: tot alles bereid! Jezus hoeft het maar te zeggen en hij zal het doen.

Het is ook nog eens een heel brave jongen: alle geboden van God heeft hij onderhouden, en dat van zijn jeugd af aan! Kom daar maar eens om, waar vind je dat nog! Die jongeman is perfect, hij zou een prijs moeten krijgen: “held van het geloof”.

Dat zou mooi zijn, Zo aan het begin van dit jaar van het geloof.

Maar het valt tegen; wie had dat kunnen denken: Al bij de eerste vraag van Jezus valt hij door de mand: “Verkoop wat je bezit”.

Dat had die jonge man niet verwacht, nee, dat kan echt niet.

Wij begrijpen die jonge man wel, geld en goed zijn voor mensen heel belangrijk.

Hoeveel ruzie is er niet om geld, hoeveel strijd wordt gevoerd om een erfenis? Geld en goed lijken ons zekerheid te geven, ze zijn middelen van bestaan, we kunnen niet zonder...

Maar de levensles van Jezus in het evangelie is: geloven is niet dat je perfect bent, een smetteloze staat van dienst hebt.

Een gelovige mens is een gewone mens, met fouten en gebreken; maar dit is bij een gelovig mens het verschil: Gelovig-zijn betekent dat je aanvaardt en erkent dat je een zwakke, zelfs zondige mens bent, dat je eenvoudig en nederig over jezelf denkt, dat je je hoop en vertrouwen niet stelt op geld en goed maar op Gods barmhartige liefde die jou in zijn goedheid aanvaardt en bemint.

Je kunt jezelf niet redden, niet je eigen verlosser zijn, maar je hangt af van de welwillendheid van Iemand die boven je staat.

De vraag is dus uiteindelijk, voor die jonge man in het evangelie en voor ieder van ons: kun je vertrouwen kun je je overgeven, durf je klein te zijn als een kind, afhankelijk van een hemelse Vader? Niet altijd even gemakkelijk voor een mens, die rijk is, dat wil zeggen: die op zichzelf wil staan, niet afhankelijk wil zijn, die vertrouwt op zijn eigen kunnen en kracht, op wat hijzelf bezit.

De kern van het geloof is overgave, vertrouwen, dat het niet zonder zin is wat je overkomt, ook al kun je het niet begrijpen, dat er achter alles wat God van je vraagt een liefdevol Vaderhart zit, ook al kun je het niet direct plaatsen.

We staan nog bijna aan het begin van het jaar van het geloof.

De paus heeft ons opgeroepen om onszelf de waarde van het geloof te realiseren, steeds meer te beseffen wat een schat ons geloof eigenlijk is: Want soms kun je wel denken dat je het zelf allemaal wel kunt, dat je niemand nodig hebt, maar we weten heel goed dat dit eigenlijk niet waar is: we zijn sterfelijke mensen, ten dode opgeschreven, als we het menselijk bekijken.

Maar vanuit ons geloof beredeneerd is ons leven een opgang en de afbraak van ons lichaam is de weg naar een nieuw leven, zoals een rups die sterft en als een prachtige vlinder te voorschijn komt.

Het Tweede Vaticaans Concilie dat vijftig jaar geleden begonnen is - ook dat vieren we deze dagen -, legt er veel nadruk op dat die vreugde van het geloof, en de hoop die we hebben door ons geloof ook uit moet stralen naar anderen toe.

Laat het zien ! We hebben allemaal de opdracht meegekregen om bood­schappers van de vrede te zijn en van de vreugde die het geloof ons brengt.

Nee, je hoeft niet perfect te zijn alsof het nooit goed genoeg is, dat mogen we leren van het verhaal van die rijke jonge man.

Veel belangrijker is het dat je vertrouwen hebt, dat je je kunt overgeven en bij al je zwakheid misschien je hoop stelt op God want Hij alleen kan je redden en eeuwig leven geven.

Ik wens U allen een goed en vruchtbaar Jaar van het Geloof toe!

Amen.

Terug